Nieuws

De online broker BinckBank gaat klanten die hun effecten uitlenen hiervoor vergoeden

1 jaar geleden - dinsdag 17 oktober 2017
Hoe interessant en vooral hoe riskant is dit?

Effecten uitlenen?

Wanneer u aandelen op de beurs koopt, dan plaatst uw bank die op een effectenrekening. Bepaalde banken stellen hun klanten vervolgens voor hun aandelen aan andere beleggers uit te lenen. Deze laatste doen vaak aan shortselling: ze verkopen een aandeel waarover ze nog niet beschikken tegen een bepaalde koers (bv. 100 euro) in de hoop het op een later tijdstip tegen een lagere koers terug te kunnen kopen (bv. 80 euro) en zo winst te boeken.

Om dergelijke transacties uit te voeren, moeten shorters echter eerst de aandelen die ze zullen verkopen ergens kunnen lenen, van u bijvoorbeeld. Die aandelen krijgt u dan terug eens de shorters deze hebben teruggekocht.

Uw rendement opkrikken

Beleggers die hun effecten uitlenen, krijgen hiervoor een vergoeding. Extra rendement dus. Grote jongens als brokers, pensioenfondsen, trackers doen dit al jaren. Ook de Nederlandse online broker DeGiro, die tevens in België actief is, leent effecten van zijn klanten uit. Deze krijgen hier echter slechts een magere vergoeding voor. Zo genieten ze iets gunstigere tarieven dan klanten die hun effecten niet wensen uit te lenen.

Ook BinckBank stelt zijn klanten tegenwoordig voor om hun effecten uit te lenen. Maar eens de administratieve kosten in mindering gebracht, worden de inkomsten in tweeën gesplitst en uitgekeerd aan BinckBank en zijn klant. Wel wordt van de vergoeding aan de klant nog de roerende voorheffing (30%) afgetrokken. Naar het voorbeeld van BinckBank kondigde ook DeGiro aan dat het in de loop van 2018 de inkomsten van geleende effecten met zijn klanten zou delen.

Wat levert het op?

Gewilde aandelen op de uitleenmarkt leveren hoge vergoedingen op terwijl naar andere aandelen geen vraag is en er dus niets mee te verdienen valt. Vooral aandelen uit de biotechsector en andere speculatieve aandelen zijn erg in trek. Deze aandelen zijn namelijk onderhevig aan grote schommelingen, wat betekent dat shorters hiermee grotere winsten kunnen boeken.

Niet zonder risico

Effecten uitlenen kan uw rendement boosten. Wel neemt u hierbij een extra risico, namelijk een tegenpartijrisico. Dat is het risico dat u uw effecten niet meer terugziet wanneer de ontlener niet in staat is u deze terug te bezorgen. BinckBank zal optreden als buffer tussen de ontlener en uzelf. M.a.w. u leent aan BinckBank en die laatste leent op zijn beurt uw effecten aan de ontlener.

De teruggave van uw effecten hangt af van het welzijn van Binckbank. Zoals gebruikelijk bij zulke operaties, is het risico getemperd door effecten die door de ontleners als garantie of onderpand worden gegeven. BinckBank voorziet een onderpand ter waarde van 105% van de uitgeleende effecten. Enkel indien BinckBank op de fles gaat en het onderpand onvoldoende is, ziet u uw uitgeleende effecten (deels) niet meer terug.

Onze mening

Extra rendement boeken zonder hiervoor te veel inspanningen te hoeven doen, is uiteraard goed meegenomen voor elke belegger. Maar kunt u uit effecten lenen voldoende rendement putten om het risico te compenseren? Vooral gezien niet exact geweten is hoeveel rendement er effectief overblijft eens alle kosten en de roerende voorheffing zijn afgetrokken zijn en de inkomsten in tweeën zijn 2 gesplitst.

Hoewel BinckBank en DeGiro er alles doen om het risico zo laag mogelijk te houden, kan men zich afvragen in welke mate u een impact zult ondervinden indien er op zekere dag iets fout gaat? Zult u een klein of groot deel van uw inzet kwijtspelen? Of erger, blijft u met lege handen achter?

Voor de kleine belegger is het vrij moeilijk om gezien het gebrek aan transparantie, de complexe werking van dit type operaties te beheersen. Bijgevolg zijn we hiervan geen fervente voorstander.

Deel dit artikel