Nieuws

Arco: open brief van Test-Aankoop aan de eerste minister

1 jaar geleden - woensdag 12 juli 2017
Test-Aankoop vraagt Charles Michel om meer duidelijkheid te scheppen rond het Arco-dossier.
Arco: open brief van Test-Aankoop aan de eerste minister

Arco: open brief van Test-Aankoop aan de eerste minister

opeenvolgende regeringen. Hoewel vaak gezegd werd dat de Arco-beleggingen veilig waren en een kapitaalbescherming boden, is de waarheid helaas helemaal anders : meer dan 800.000 consumenten riskeren elk duizenden euro’s aan spaargeld kwijt te geraken. Test-Aankoop eist daarom in een open brief duidelijkheid en transparantie in dit dossier van de premier en de regering. U vindt de brief de brief hieronder terug.

 

Geachte Eerste Minister,

De afgelopen weken kwam de afwikkeling van de vereffening van de Arco-Groep opnieuw enkele keren in de pers. Meer dan 800.000 coöperanten dreigen enkele duizenden euro per coöperant te verliezen.
Midden april werd immers bekend gemaakt dat de vereffening van de Arco-Groep zo goed als rond is. Helaas blijkt dat er hooguit een habbekrats overblijft voor de coöperanten.
Vervolgens heeft het Grondwettelijk Hof midden juni geconcludeerd dat het wetsartikel met betrekking tot de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten, die door de regering Leterme in het leven werd geroepen, ingaat tegen de grondwet.

Hierdoor is de onzekerheid rond een compensatie voor de Arco-slachtoffers enkel toegenomen. Test-Aankoop vraagt u, als Eerste Minister, om dringend meer duidelijkheid te scheppen in dit dossier, ook wat betreft de door de regering beloofde schadeloosstelling van de Arco-coöperanten.

We eisen meer duidelijkheid, in het bijzonder m.b.t. de volgende drie punten:

 

1. Duidelijkheid over de verjaring

Deminor wijst op het gevaar van verjaring van de rechten van de Arco-Groep coöperanten. Is er werkelijk een nakend gevaar voor verjaring aangezien de Groep Arco pas op 8 december 2011 in vereffening is gegaan en er pas in juni 2017 een uitspraak was van het Grondwettelijk Hof? Zo ja, wat is de voorziene verjaringstermijn en vanaf welke datum kan deze ingeroepen worden?

 

2. Duidelijkheid over de eventuele vergoeding in Plan B

In de regeringsverklaring van 2014 werd opgenomen dat er een vergoeding voor de coöperanten van de Arco-Groep voorzien zou worden. In de pers werd steeds melding gemaakt van ongeveer 40%, hoewel door de regering Leterme oorspronkelijk 100% toegezegd werd.
Op hoeveel procent zullen de Arco-gedupeerden daadwerkelijk kunnen rekenen?
Ook de berekeningswijze van de vergoeding is niet duidelijk. Binnen de Arco-Groep zijn de meeste particulieren houder van deelbewijzen van Arcopar. Deze vennootschap heeft (sinds 1945!) nooit een cent dividend in cash geld uitgekeerd, maar de dividenden steeds herbelegd in nieuwe Arcopar-aandelen. Dit betekent dat het voor een berekening van de vergoeding een wereld van verschil uitmaakt indien als basis de oorspronkelijke begininleg dan wel de nominale waarde op het ogenblik van het vereffening (inleg + herbelegde dividenden) wordt gehanteerd.

Kan u ons meedelen welke berekeningsbasis als uitgangspunt zal genomen worden?

 

3. Duidelijkheid over de termijn

Sinds december 2011 werd de Arco-coöperant een schadeloosstelling beloofd. Bovendien heeft de regering zich in haar regeerakkoord geëngageerd om een oplossing uit te werken.
Hoelang moet de coöperant nog tevreden zijn met “beloftes”?
We hopen dat eind 2017 voor u een haalbare kaart is om over te gaan tot uitbetaling van een schadevergoeding, zoals u reeds eerder hebt vooropgesteld.

Deel dit artikel