Nieuws

De coöperaties Aspiravi Samen en Limburg Wind keren allebei een fraai dividend uit van 4%

1 jaar geleden - woensdag 21 juni 2017
Beleggen in deze coöperaties gaat echter gepaard met een hoog risico.

Zowel Aspiravi Samen als Limburg Wind halen bij het publiek kapitaal op waarmee ze dan achtergestelde leningen toekennen aan bedrijven die actief zijn in hernieuwbare energie (vooral windmolenparken). De risico's zijn o.i. echter te groot en we raden u geen coöperatieve aandelen van deze windenergiespelers aan. VERMIJD BEIDE BEDRIJVEN.

 

Resultaten in 2016

Door de expansie van de investeringsportefeuille (meer rente-inkomsten) zag Aspiravi Samen in 2016 de winst met 8% toenemen. De coöperatie zag ook een sterke instroom van vennoten, waardoor het kapitaal met 1/3 aandikte.

Bij Limburg Wind ging de winst vorig jaar 4,5% lager, maar dat bleef ruim voldoende om het dividend op 4% te handhaven. Het aantal vennoten nam toe met ± 3%.

 

Vooruitzichten en advies

Aspiravi Samen en Limburg Wind lieten op de algemene vergadering vallen dat het dividend volgend jaar weleens zou kunnen dalen naar 3,5%. Zolang de rentevoeten zo laag blijven, staan de inkomsten uit de investeringsportefeuilles immers onder druk.

Recentelijk kwam bij beide coöperaties ook zowat een derde van de achtergestelde leningen op vervaldag. Die oudere leningen rendeerden nog aan 6,5%, terwijl het rendement van nieuwe investeringen vandaag maar zowat 3,75% meer bedraagt. Er zullen zo met andere woorden minder inkomsten binnenstromen.

Hoe dan ook raden wij u af om in te tekenen op coöperatieve aandelen van deze bedrijven vanwege het hogere risico van achtergestelde leningen. Bij een eventueel faillissement van een ontlener worden Aspiravi Samen en Limburg Wind immers pas terugbetaald na de gewone schuldeisers, en in de meeste gevallen blijft er dan niet veel meer over...

Deel dit artikel