Nieuws

Argen-Co: kapitaalverhoging

1 jaar geleden - dinsdag 6 juni 2017
De coöperatieve vennootschap Argen-Co, die een participatie in Argenta aanhoudt, geeft nieuwe aandelen uit.

U mag er op ingaan. Weet wel dat coöperatieve aandelen geen dividend garanderen en er geen kapitaalbescherming aan te pas komt. Beperk om die reden uw inleg tot 5% van uw portefeuille.

Emissievoorwaarden

Argen-Co wil 25 miljoen euro vers kapitaal ophalen door de uitgifte van nieuwe aandelen. Zowel bestaande als nieuwe coöperanten kunnen hierop intekenen. De nominale waarde per B-aandeel bedraagt 500 EUR en u mag er niet meer dan 8 bezitten (4 000 EUR). De intekenperiode gaat op 6 juni 2017 van start en loopt nog tot en met 5 juni 2018, tenzij het beoogde kapitaal vroegtijdig wordt opgehaald.

Argen-Co wil verder groeien

Ondanks dat het aantal coöperanten sinds 2012 relatief stabiel bleef, valt er een zeer geleidelijke uitstroom waar te nemen. Het opgehaalde kapitaal zal daarom voor een deel worden aangewend om het kapitaal van Argen-Co weer op peil te brengen en dus om de liquiditeiten op te krikken.

Ook koos Argen-Co ervoor om, toen Argenta een keuzedividend over het boekjaar 2016 uitkeerde, extra aandelen van Argenta te verwerven. De participatie in Argenta wordt zo opgetrokken van 13,2% naar 13,3%. Dit wil echter zeggen dat er dit jaar geen dividend in contanten is uitbetaald aan Argen-Co, terwijl dit de voornaamste inkomstenbron is en aan de hand van die inkomsten o.m. het dividend wordt uitbetaald. Bijgevolg zal een deel van het opgehaalde kapitaal worden gebruikt voor de uitkering van een dividend in november.

Investeringsportefeuille verrijken?

Op de algemene vergadering in november van 2016 liet Argen-Co verstaan dat het zijn inkomsten wil variëren. Op termijn is het dan ook van plan investeringen te doen met een maatschappelijk doel.

Naar welke projecten er wordt gekeken, blijft voorlopig koffiedik kijken. Investeringen in de zorgsector of Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) zijn alleszins niet uitgesloten. Bij zo’n PPS werkt de overheid met een private investeerder samen om publieke investeringen te verwezenlijken. Dat kan gaan van het bouwen van scholen tot de bouw en exploitatie van een zorgcentrum. Door de betrokkenheid van de overheid ligt het risico bij dit soort investeringen een stuk lager maar toch gaat dit meestal gepaard met een behoorlijk rendement.

Groen licht: u mag intekenen

Coöperatieve aandeelhouders hebben altijd kunnen rekenen op een fraai dividendrendement (3,25% in 2016). Ook voor 2017 (uitkering in november) mikken we op een gelijkwaardig dividend.

Eerder vreesden we dat het kapitaal bijna uitsluitend diende voor het verhogen van de liquiditeiten (brengen door de lage rente nauwelijks iets op). Dat zou op het dividend kunnen wegen, maar doordat slechts een beperkt deel van het opgehaalde kapitaal hiervoor zal worden gebruikt en een ander deel zal worden geïnvesteerd (o.a. in Argenta), is onze vrees voor een stuk weggeëbd.

En mochten de maatschappelijke investeringen minder opbrengen dan het dividend van Argenta (zowat 5,2%), dan nog zullen ze gezien hun beperkt gewicht (maximum 10% van de investeringsportefeuille) amper wegen op het rendement van Argen-Co. Kortom, de rendabiliteit van Argen-Co blijft op koers en daarom mag u ingaan op de kapitaalverhoging. Argen-Co zal er uiteindelijk financieel nog sterker voor staan en zal via meerdere investeringen beter in staat zijn de risico’s te spreiden.

 

Deel dit artikel