Nieuws
Crelan maakte een positief resultaat bekend maar verlaagt zijn dividend 1 jaar geleden - donderdag 16 maart 2017
Is het interessant om coöperant te worden?

Neen. Het rendement ligt te laag. Enkel voor klanten van Crelan kan het interessant zijn om coöperant te worden en te genieten van lagere tarieven (kosten) en diverse andere voordelen.

 

Hoopvolle resultaten

Crelan is sinds 2015 voor 100% coöperatief verankerd en de bank heeft een bewogen 2016 achter de rug. Zo woog het lagerenteklimaat op de rente-inkomsten (volgens de bank), kwam er een fraudeschandaal naar boven (14 miljoen EUR weggesluisd) en werd er een herstructureringsplan uit de doeken gedaan.

Ondanks dit alles, sloot Crelan boekjaar 2016 toch af met een winst die 43,5% hoger lag dan in 2015. De stijging is deels te danken aan de verkoop van Keytrade Bank aan Crédit Mutuel Arkea (de moedervennootschap van Fortuneo), maar daarnaast waren er ook meer inkomsten dankzij de toename (38,5%) van het aantal woonkredieten en van commissielonen uit de verkoop van beleggingsfondsen. Crelan slaagde er ook in om verder in haar kosten te snijden.

 

Lager dividend

Niettegenstaande die betere resultaten betaalt Crelan (in mei) over boekjaar 2016 slechts een dividend van 2,75% uit, terwijl dat voor 2015 nog 3,25% was. Crelan keert minder uit om meer kapitaal over te houden voor diverse uitdagingen: de digitalisering van de banksector, de strengere regelgeving, en de zware kostenstructuur. Er werd 140 miljoen EUR geïnvesteerd in verdere digitalisering en Crelan sloot met verzekeringsmaatschappij Fidea een samenwerking af voor 10 jaar. Zo kan Crelan haar aanbod uitbreiden met schade- en levensverzekeringen, en op die manier haar inkomsten nog verder diversifiëren.

 

Coöperant worden?

Als u klant bent bij Crelan, kunt u ook coöperant worden door in te tekenen op coöperatieve deelbewijzen die een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Eén deelbewijs kost 12,40 EUR. De waarde van de deelbewijzen ligt vast (kan dus niet variëren), maar uw kapitaal is niet gewaarborgd. Indien Crelan failliet zou gaan, kunt u alles verliezen. Per persoon kan er maximaal ingetekend worden op 323 deelbewijzen, wat overeenstemt met een bedrag van 4005,20 EUR.

 

Dividend

De coöperatieve aandeelhouders ontvangen jaarlijks een dividend. Dat is niet gewaarborgd en varieert van jaar tot jaar, maar het kan nooit meer bedragen dan 6%. Voor boekjaar 2016 bedraagt het 2,75%. Dividenden van erkende coöperaties (zoals Crelan er één is) zijn vrijgesteld van roerende voorheffing, zolang uw totaal aan coöperatieve dividenden niet uitstijgt boven de 190 EUR per persoon (het gedeelte erboven wordt belast tegen 30%).

 

Is intekenen interessant?

Aangezien u op de coöperatieve deelbewijzen van Crelan geen meerwaarde kunt realiseren (waarde ligt vast) en het dividend niet meteen een spectaculaire hoogvlieger is (en dit jaar ook lager is), is dit vanuit puur financieel oogpunt niet de interessantste belegging die u kunt doen.

Als u echter al klant bent bij Crelan, dan kan het wel interessant zijn om ook coöperant te worden en zo te genieten van lagere tarieven (kosten) en van diverse andere (partner)voordelen. Het volstaat om in te tekenen op slechts 10 deelbewijzen (124 EUR) om toe te treden tot het Fidelio-programma, dat u toegang biedt tot die voordelen.

 

Uitstappen

Als u uw kapitaal terug wilt (uitstap), dan moet u dat in het eerste halfjaar aanvragen en zullen uw centen pas het volgende jaar worden terugbetaald (na goedkeuring op de algemene vergadering). Dat kan nuttig zijn om te weten.

Deel dit artikel