Nieuws

Nieuwe wet rond crowdfunding van kracht sinds 1 februari

2 jaar geleden - donderdag 9 februari 2017
Voortaan kunnen crowdfundingplatforms worden erkend en kunnen beleggers in bepaalde gevallen een fiscaal voordeel krijgen.
Nieuwe wet rond crowdfunding van kracht sinds 1 februari

Nieuwe wet rond crowdfunding van kracht sinds 1 februari

Crowdfundingplatformen die beleggingsinstrumenten (aandelen en obligaties) commercialiseren, kunnen een vergunning bij de Belgische beurswaakhond (FSMA) aanvragen.

 

Erkend platform

De FSMA verleent enkel een vergunning wanneer het management en aandeelhouderschap kan aantonen dat zij deskundig en professioneel te werk gaan, dat er een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is afgesloten en de dagelijkse werking alsook het IT-systeem voldoen aan de vereisten. De FSMA zal bovendien nagaan of de belegger aan een kennistest wordt onderworpen en wordt gewaarschuwd indien zijn ervaring of kennis onvoldoende blijkt.

KBC Bolero Crowdfunding is al door de FSMA erkend, MyMicroInvest en Look&Fin hebben de erkenning intussen ook aangevraagd.

 

Prospectusvrijstelling

Vergunde crowdfundingplatformen worden vrijgesteld van de verplichting om een prospectus te publiceren indien de totale tegenwaarde van de aanbieding niet meer dan 300.000 EUR bedraagt en er per belegger maximaal 5000 EUR kan worden belegd.

Voor niet-vergunde platformen wordt dan weer het maximumbedrag op 1000 EUR per belegger vastgelegd. Wordt er wel een prospectus uitgegeven, dan zijn er geen plafonds voor de bedragen die per persoon belegd kunnen worden.

 

Fiscaal voordeel

De belegger die werkt via een erkend platform zal fiscaal worden bevoordeeld. Welk fiscaal voordeel u krijgt, hangt af van het feit of u aandelen, dan wel obligaties koopt.
– Wie aandelen koopt van een bedrijf dat niet ouder is dan 4 jaar, geniet van een fiscaal voordeel (taxsheltersysteem). Dat voordeel bedraagt dan 30% en kan oplopen tot 45% als de start-up minder dan 10 werknemers telt en de jaaromzet niet hoger is dan 700.000 EUR. De aandelen moeten minstens 4 jaar worden bijgehouden en er mag jaarlijks niet meer dan 100.000 EUR worden geïnvesteerd.

– Wie obligaties koopt van jonge bedrijven, krijgt geen voordeel in de personenbelasting, maar betaalt wel geen roerende voorheffing (30%). Helaas wordt slechts een kleine minderheid van de obligaties uitgegeven door bedrijven jonger dan 4 jaar.

 

Wees behoedzaam

Het fiscaal voordeel is mooi meegenomen maar mag niet de hoofddrijfveer zijn om via crowdfunding in jonge bedrijven te beleggen. Vraag uzelf eerst af of u bereid bent uw gehele inleg te verliezen, want het risico dat een jong bedrijf niet levensvatbaar is, is niet verwaarloosbaar.

Stop hier ook enkel geld in dat u lange tijd kunt missen. De aandelen en obligaties die u kunt kopen, zijn vaak moeilijk verhandelbaar. Dankzij de nieuwe regelgeving wordt u als belegger beter beschermd wanneer er wordt gewerkt via vergunde platformen, maar toch overdrijft u hier beter niet mee.

Deel dit artikel