Nieuws

Holdings noteren vaak met een korting of "d├ęcote" t.o.v. hun intrinsieke waarde

2 jaar geleden - woensdag 1 februari 2017
Beleggers betalen dus een lagere prijs dan wat de holding in feite waard is. Waarom?

Holdings?

Een holding neemt participaties in andere bedrijven en haalt haar inkomsten uit de dividenden die ze opstrijkt en uit eventuele winsten dankzij de realisatie van meerwaarden op haar participaties.

Wie belegt in een holding, belegt in feite in een waaier van bedrijven, en dus in een gediversifieerde portefeuille. De mate van diversificatie (o.a. aantal sectoren) kan uiteraard verschillen.

 

Het verschil tussen de intrinsieke waarde van de holding en de beurskoers ervan, is de décote.

Die kan ontstaan:
– door een gebrek aan transparantie over de portefeuille (zo is de waarde van niet-beursgenoteerde participaties bijvoorbeeld zelden bekend en moeilijk in te schatten);
– door een te laks beheer van de participaties;
– doordat beleggers het nut van de holding in vraag stellen als die er niet in slaagt om toegevoegde waarde te creëren via synergie-effecten tussen dochterondernemingen.

 

De décote of korting is variabel

De evolutie van de korting varieert in functie van het sentiment op de financiële markten. Tijdens woelige beursperiodes neemt de korting vaak toe, want dan is het immers minder waarschijnlijk dat de holding in staat zal zijn om een meerwaarde te realiseren op haar participaties, en kunnen die participaties minder waard zijn. Ook de kwaliteit van de portefeuille en van het management hebben een bepalende rol voor de omvang van de korting.

 

Koopwaardige holding

De investeringsmaatschappij Gimv is op dit moment de enige holding waarvan we het aandeel kopen. Gimv noteert wel tegen een premie van ±11% (het omgekeerde dus van een décote, de koers is hoger dan de intrinsieke waarde), maar toch is het aandeel o.i. niet te hoog geprijsd. Gimv waardeert haar participaties immers heel voorzichtig (lees: bij een verkoop is de kans op meerwaarden aanzienlijk), ze beheert haar portefeuille heel actief, ze kan bogen op een professioneel management, en ze biedt een fraai dividendrendement.

Deel dit artikel