Nieuws

De vereffening van Arco zal de coöperanten weinig opbrengen

2 jaar geleden - dinsdag 24 januari 2017
Om een hoger recuperatiebedrag te verwezenlijken, werkt de overheid aan een alternatieve oplossing, het zogenaamde ‘Plan B’.

Druk neemt toe

Sinds het Europees Hof van Justitie op 21 december 2016 de overheidsgarantie naar de prullenmand verwees (die de inleg van de coöperant tot 100 000 EUR moest dekken), is de druk toegenomen om de coöperanten via plan B te voorzien in een vergoeding van 40% van hun ingelegd kapitaal, alles samen goed voor een bedrag van 600 miljoen euro.

Dat plan B tracht kapitaal van Beweging.net (het vroegere ACW), Belfius Bank en de regering te mobiliseren om de coöperanten gedeeltelijk te vergoeden. De vereffening van Arco dient wel sowieso eerst te worden voltrokken alvorens men kan bepalen hoeveel Plan B moet bijdragen om een vergoeding tot 40% te bereiken.

Arco en Belfius staken de strijd

Voorlopig blijft er nog 50,8 miljoen euro over voor de coöperanten. Dat bedrag is echter nog niet definitief. Arco en Belfius hebben eind 2016 een dadingsovereenkomst afgesloten waardoor beide partijen hun betwistingen in der minne hebben geregeld en langlopende onderlinge rechtszaken over de vereffening worden vermeden.

Dat is goed nieuws dat ervoor zorgt dat de vereffenaars eindelijk kunnen overgaan tot de verkoop van een pakket obligaties van Artesia (o.a. Bacob Bank, Artesia Bank en DVV verzekeringen, fuseerde in 2001 met Dexia) en een pakket aandelen van Auxipar (dochtervennootschap van Arco die gespaard is gebleven van de ondergang van Arco). Belfius gaat na of ze de participatie van Arco in Auxipar kan overkopen.

Welke bedragen er in totaal nog kunnen vrijkomen, is op dit moment niet bekend. En er is nog de vraag welke boete Arco zal moeten betalen aan de Belgische overheid (opgelegd door de Europese Commissie) omdat het illegale staatssteun ontving in de vorm van een overheidswaarborg. Voorlopig wordt die geraamd op 145,7 miljoen euro, maar dat kan nog hoger of lager uitvallen.

 

Deel dit artikel