Nieuws

Waarborgregeling voor Arco-coöperanten verworpen

2 jaar geleden - woensdag 21 december 2016
Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 21 december 2016 dat de waarborgregeling die de Belgische regering voor de Arco-coöperanten op poten zette niet verenigbaar is met de Europese regels.
Waarborgregeling voor Arco-coöperanten verworpen

Waarborgregeling voor Arco-coöperanten verworpen

De enige hoop om nog iets terug te zien van het geld dat door zo’n 800 000 argeloze particulieren in de coöperatieve vennootschappen rond Arco werd belegd, is het zogenaamde plan B dat de regering beloofde uit te werken.

Njet van het Europees Hof van Justitie

Zoals verwacht volgde het Europees Hof van Justitie de conclusie die de advocaat-generaal van het Hof reeds in juni formuleerde. Met een bindend arrest zegt dit Hof nu definitief “neen” aan de waarborgregeling (tot 100 000 euro) die, naar analogie met de waarborg voor spaartegoeden bij de banken, door de Belgische regering na de val van Dexia in 2011 in allerijl in het leven geroepen werd.

Het Grondwettelijk Hof van België en de Raad van State, waarbij een aantal Dexia- aandeelhouders wegens discriminatie klacht indienden tegen de regeling, kunnen nu niets anders meer dan deze Arco-waarborg nietig te verklaren.

Een “plan B” van de Belgische regering

Om de coöperanten toch nog op een of andere manier te vergoeden voor het geval de staatswaarborg naar de prullenmand zou worden verwezen, werd al bij de regeringsonderhandelingen in 2014 een principieel akkoord bereikt dat de Arco-coöperanten 40 % van het uitstaande kapitaal (dus zonder de in de loop der jaren opgespaarde dividenden) zouden terugkrijgen.

Het geld dat daarvoor nodig is, zou samengebracht worden door de christelijke werknemersbeweging Beweging.net (het voormalige ACW), de staatsbank Belfius en de regering. Om dit alternatief, dat ditmaal wel de toets van Europa moet doorstaan, concreet uit te werken heeft de ministerraad daarom op 16 december een Arco-taskforce opgericht. Het op punt stellen van een werkbare en juridisch waterdichte oplossing blijft niettemin een hele uitdaging.

We kunnen daaruit besluiten dat er nog enige hoop is dat de Arco-coöperant een deel van zijn geld terugkrijgt, maar het zal ongetwijfeld nog minstens enige tijd (tot in 2019?) duren.

 

Deel dit artikel