Nieuws

Aspiravi Samen voert kapitaalverhoging door

2 jaar geleden - woensdag 14 december 2016
De coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen, die via achtergestelde leningen windmolenparken financiert, voert een kapitaalverhoging door. Interessant?

Neen. We raden u af om in te tekenen vanwege de hoge risico’s.

Investeren in nieuwe windmolenparken

Het scenario is nagenoeg identiek als bij Limburg Wind. Met het opgehaalde kapitaal zal de coöperatie Aspiravi Samen een achtergestelde lening geven aan Aspiravi nv, die het geld dan zal investeren in haar windmolenparken. De terugbetaling van de achtergestelde lening is eveneens voorzien op 15 juni 2022, en Aspiravi nv moet ook een jaarlijkse rentevoet van 3,75% betalen.

Modaliteiten

Wie coöperant wil worden of zijn positie wil uitbreiden, kan tot 14 oktober 2017 intekenen op de coöperatieve aandelen. Elk A-aandeel heeft een nominale waarde van 125 EUR. Het aantal aandelen per coöperant is beperkt tot 25 (3000 EUR).

Te risicovol om in te tekenen

Het gaat om een achtergestelde lening, wat dus betekent dat Aspiravi Samen bij een eventueel faillissement van Aspiravi nv pas na de gewone schuldeisers wordt terugbetaald. Het is maar de vraag of er dan überhaupt nog iets zal overblijven. Bovendien is de schuldgraad van Aspiravi nv hoog (74,2%; op basis van de resultaten over boekjaar 2015). En al bedroeg het dividendrendement 4% (niet gegarandeerd), raden we u ook in dit geval af om in te tekenen vanwege de hoge risico’s.

Deel dit artikel