Nieuws

Argen-Co: dividend gekend en kapitaalsverhoging op komst

2 jaar geleden - dinsdag 13 december 2016
De coöperatieve vennootschap Argen-Co, die een belang heeft van 13,2% in Argenta, keerde op 14 november een dividend van 3,25% uit. Ook komt er een nieuwe kapitaalsverhoging voor bestaande aandeelhouders.

Wie zijn positie wil uitbreiden, mag deelnemen aan de kapitaalsverhoging. Als u enkel coöperatieve aandelen van Argen-Co hebt, zult u ook bij een totaal intekenbedrag van 4000 EUR met uw dividenden nog onder het fiscaal vrijgestelde bedrag van 190 EUR blijven. Beperk uw blootstelling wel tot maximaal 5% van uw vermogen.

Mooie resultaten

Tijdens het vorige boekjaar (dat eindigde op 30 juni) zag Argen-Co zijn werkingskosten fors stijgen (+29,9%), in hoofdzaak door hogere personeelskosten. Dit werd evenwel ruimschoots gecompenseerd door een stijging van de dividendinkomsten vanwege Argenta, waardoor de winst van Argen-Co uiteindelijk met 2% steeg. Het dividend blijft stabiel, op 3,25%.

Ter herinnering: in 2016 is per persoon de eerste schijf van 190 euro aan inkomsten uit coöperatieve deelbewijzen (allemaal samen indien u meerdere soorten hebt) vrijgesteld van roerende voorheffing (27%).

Nieuwe emissie

Argen-Co wil zijn investeringsportefeuille uitbreiden door bijkomend kapitaal op te halen bij zijn bestaande aandeelhouders. Voorheen konden coöperanten voor maximaal 3000 EUR (6 x 500 EUR) intekenen, maar dat bedrag werd nu opgetrokken tot 4000 EUR (8 x 500 EUR).

Hoe de uitgifte van de nieuwe aandelen in het voorjaar van 2017 precies zal verlopen, zal pas in een latere fase worden meegedeeld. Het is wel al duidelijk welke bestemming het opgehaald kapitaal zal krijgen: de cashmiddelen verder aanvullen (financiële situatie versterken), de participatie in Argenta uitbreiden, en investeren in duurzame projecten.

Onze vooruitzichten

Argen-Co geniet van een stabiele dividendenstroom uit zijn belang in Argenta, waardoor de winst de voorbije jaren eveneens stabiel is gebleven. De coöperatieve biedt ook een fraai dividendrendement, al denken we dat het dividend in 2017 zal dalen doordat liquiditeiten amper nog iets opbrengen (lage rentestand). Bovendien zijn de inkomsten uit de geplande duurzame investeringen op dit moment nog niet gekend, en als die lager liggen dan het dividend van Argenta, zullen ze wegen op het rendement van Argen-Co.

Toch mag u uw coöperatieve deelbewijzen behouden. Argen-Co zal na de kapitaalsverhoging zijn financiële situatie verder hebben versterkt en kan zo zijn investeringen en de risico’s ervan diversifiëren.

Deel dit artikel