Analyse
Welke oliewaarden kopen? 7 maanden geleden - woensdag 29 november 2017
Na een moeilijk jaarbegin veren de aandelen van de oliesector eindelijk op. Vallen er nog goede zaakjes te doen?
Welke oliewaarden kopen?

Welke oliewaarden kopen?

De oliesector kon dit jaar nog geen vuur aanwakkeren in de portefeuille van de beleggers. Wel is de schade redelijk beperkt gebleven dankzij het koersherstel van de laatste weken. De koers voor een vat olie, die in het eerste halfjaar daalde en sindsdien is gestegen, is niet vreemd aan die ups en downs. Allemaal goed en wel, maar hebben de olieaandelen nog enige groeimarge op de beurs wetende dat de olieprijs de komende jaren op iets minder dan 60 dollar per vat zal blijven? Volgens ons wel. We leggen u uit waarom en geven u onze beste adviezen.

De prijs voor een vat olie zal zich stabiliseren onder de 60 dollar

De daling van het olieaanbod door de blokkering van de productiequota door de OPEC (organisatie van de olieproducerende landen) en verschillende andere landen die geen deel uitmaken van het kartel lijkt eindelijk merkbaar te worden in de olieprijzen, die sinds deze zomer weer hoger gaan. Toch zullen ze de niveaus van enkele jaren geleden, toen de olieprijs meer dan 110 dollar per vat bedroeg, niet meer halen.

In werkelijkheid wordt een deel van de schalieolieproductie in de Verenigde Staten opnieuw concurrentieel aan een koers van 60 dollar per vat, wat een heropstart van de productie laat vermoeden.

Hoe meer de olieprijzen stijgen, hoe meer hernieuwbare energieën – die steeds concurrentiëler worden – zich overigens als alternatief voor koolwaterstoffen zouden kunnen aandienen. Hoewel we nog ver van een volledige concurrentie op dat vlak zijn, zijn het allemaal elementen die de olieprijs onder druk zetten. Om die reden gaan we dan ook uit van een prijs voor een vat olie onder de 60 dollar in 2018.

2014-2016: crisisjaren

De prijs voor een vat olie ging van 110 dollar in 2014 naar slechts 30 dollar begin 2016. Die daling was vooral het gevolg van een onevenwicht op de markt. Enerzijds kende de productie van het zwarte goud een sterke groei: ontwikkeling van niet-conventionele olie (schalieolie in de Verenigde Staten), hoge olieproductie in Saudi-Arabië. Anderzijds vertraagde de economische groei van landen als China en Brazilië, wat woog op de vraag naar olie. Olie werd in grote hoeveelheden geproduceerd terwijl de vraag ernaar was afgenomen ... de prijs kon dus alleen maar zakken.

De daling van de olieprijs had ook gevolgen voor de oliebedrijven. De sterkste groepen zagen hun rendabiliteit smelten, terwijl de zwakste failliet gingen. Sommige beslisten om hun dividenden te blokkeren wachtend op betere dagen.

Het zeil reven

De grote oliemaatschappijen reageerden met forse maatregelen op de terugval van de prijzen en hun rendabiliteit:
– de ontginnings- en productiekosten werden verlaagd (tussen 30 en 40 % in drie jaar tijd);
– de investeringen in nieuwe productiecapaciteit werden afgebouwd, soms tot 50 %;
– de minder rendabele activa of activa die niet langer deel uitmaakten van hun kernactiviteit werden overgedragen zoals dat het geval was bij Repsol en BP.

Zoals blijkt uit de recentste financiële resultaten kon de sector dankzij die resultaten een deel van zijn rendabiliteit herstellen en de schulden afbouwen (Royal Dutch, Total Chevron ...) tot niveaus die een lichte toename van de investeringen in de komende jaren mogelijk maken. Investeringen die op hun beurt de winstgroei zullen stimuleren. De beslissing voor die investeringen werd genomen uitgaand van de voorzichtige hypothese van een lage olieprijs, en dus niet een hoge olieprijs zoals drie jaar geleden.

Voorzichtigheid lijkt dus het kernwoord te zijn geworden. De sector gaat ook selectiever te werk en verkiest middelgrote, rendabele projecten boven gigantische projecten die moeilijker rendabel te maken zijn in de huidige omgeving. Ook belangrijk is dat de oliegroepen door die maatregelen hun dividend de komende jaren zullen kunnen hervatten of verhogen.

Uw beleggingskeuzes

De oliesector, die nu gedisciplineerder is in termen van rendabiliteit en soliditeit, verdient een plaatsje in een gediversifieerde portefeuille. De bedrijven hebben zich aangepast aan de lage olieprijzen en voorzien zelfs een dividendverhoging de komende jaren. Goed nieuws dat nog niet helemaal is meegerekend in de aandelenkoersen. Om erin te beleggen, hebt u twee mogelijkheden.

Ofwel opteert u voor enkele aandelen die u het interessantst vindt in de oliesector. U beoogt dus een hoger dan gemiddeld rendement en zult in ruil dan wel regelmatig uw portefeuille moeten opvolgen, waarbij de kunst uiteraard erin zal bestaan om de juiste aandelen te kiezen, zo niet zal het rendement tegenvallen. Hierna vindt u drie aandelen die we interessant vinden.

Ofwel kiest u voor een beleggingsfonds dat belegt in aandelen van de sector in zijn geheel. Die oplossing vereist minder opvolging en u elimineert het risico dat gekoppeld is aan de keuze van 'slechte' aandelen. Ook hiervoor vindt u hierna onze tips.

Exxon Mobil
Koers (op 28/11) : 81,67 USD
Dividendrendement: 3,8% bruto
Het Amerikaanse ExxonMobil is verreweg de interessantste private oliegroep ter wereld. De groep is aanwezig in de hele olieketen: exploratie-productie, raffinage, petrochemie en distributie.

ExxonMobil kan bogen op een bijzonder sterke financiële soliditeit die de groep toelaat om een dividend uit te keren dat jaar na jaar toeneemt. In vergelijking met het verleden neemt de groep minder risico in haar investeringsstrategie en gokt ze nu op kleinere oliebronnen (Verenigde Staten ...).

Het aandeel heeft het al enkele jaren moeilijk, wat op termijn een fraaie opvering laat vermoeden nu de groep haar strategie heeft aangepast. Profiteer ervan om het goedkoop te kopen.

Chevron
Koers (op 28/11): 116,45 USD
Dividendrendement: 3,7% bruto
Het Amerikaanse Chevron is in 180 landen in de hele keten vertegenwoordigd (exploratie, productie, raffinage, distributie). Het heeft een lange cyclus van zware investeringen in Australië, Argentinië en Kazachstan achter de rug.

Chevron verbindt zich ertoe om zijn exploratiekosten verder te verlagen om zo zijn rendabiliteit te verbeteren en zijn dividend veiliger te kunnen stellen. Het investeert ook in Texas, waar de productiekosten laag zijn.

Het aandeel veerde in het tweede halfjaar goed op, zonder echter de hoogtepunten van 2014 te bereiken. Een groeimarge die de groep wellicht zal kunnen halen. Kopen dus.

Repsol
Koers (op 28/11): 13,33 EUR
Dividendrendement: 0%
Repsol is erg gecentreerd in Spanje en Latijns-Amerika. De groep deed grote ontdekkingen op het vlak van koolwaterstoffen in Venezuela en Brazilië. Repsol blijft verder inspanningen leveren om zijn grote schuldenberg af te bouwen en bevestigt zijn productie- en kostenverlagingsdoelstellingen.

De investeringen blijven op een matig peil om zo kostbaar kapitaal te creëren. De recentste resultaten tonen aan dat die maatregelen hun vruchten afwerpen.

Getuige daarvan is de knappe stijging van het aandeel met 18 % dit jaar. En er is nog potentieel. Meer nog, Repsol zal opnieuw een dividend kunnen uitkeren in 2018. Al moet dat nog worden bevestigd.

Beleggingsfonds (tracker) Amundi ETF MSCI World Energy
Koers (op 28/11): 266,56 EUR
Jaarlijkse kosten: 0,35%
Dividendrendement: 0%
Van de fondsen die beleggen in olieaandelen gaat onze voorkeur naar de tracker Amundi ETF World Energy. Die tracker presteert beter dan de andere fondsen en rekent daarbij minder beheerkosten aan (0,35 % per jaar tegenover 2 % elders). Met het product belegt u in de grote oliewaarden zoals Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, BP en Total. De tracker zou normaal gezien dividenden uitkeren maar heeft dat tot op heden nog nooit gedaan.

Toch klagen we niet omdat u zo aan de voorheffing (30 %) kunt ontkomen en u verliest sowieso niets omdat de dividenden worden herbelegd in de tracker. Er bestaat nog een andere tracker (SPDR MSCI World Energy ETF) met nog minder kosten (0,30 %). Ook een goeie belegging.

Enig minpuntje hier is dat de koers waaraan u de tracker kunt kopen of verkopen op de beurs vaak niet gunstig is. En dus gaat onze voorkeur naar de Amundi-tracker.

Deel dit artikel