Analyse
15 sectoren onder de loep 1 jaar geleden - vrijdag 20 januari 2017
Wat zijn de vooruitzichten voor de diverse sectoren voor 2017? Aan welke fondsen en aandelen moet al dan niet de voorkeur geven?
15 sectoren onder de loep

15 sectoren onder de loep

Om in een sector te beleggen, kunt u kiezen voor aandelenfondsen of individuele aandelen.

Belegt u in aandelenfondsen, dan kunt u ten volle profiteren van het potentieel van een welbepaalde sector en hoeft u zelf geen aandelenkeuze te maken. Een fonds belegt per definitie in tientallen of zelfs honderden verschillende aandelen. Met een beperkt bedrag kunt u al aan de slag.

Een nadeel is dat de fondsenportefeuille altijd minder interessante aandelen zal bevatten. Ook goed om te weten, is dat het koersverloop van de aandelen uit een sector veelal in dezelfde richting verloopt. Dat komt omdat de bedrijven nu eenmaal onderhevig zijn aan dezelfde (externe) factoren. Denk bijvoorbeeld aan de impact van de goudprijs op de goudmijnaandelen. Het gevolg daarvan is dat een sectorfonds in de praktijk vaak minder gespreid is dan u op het eerste gezicht wel zou kunnen denken.

Daarnaast kunt u ook in individuele aandelen beleggen. De bedrijven die wij aanraden, hebben stuk voor stuk langetermijnpotentieel dat dat van de eigen sector overstijgt. Dankzij hun relatieve goedkope waardering, hun goede management, hun oog voor het creëren van aandeelhouderswaarde (door inkoop van eigen aandelen bijvoorbeeld), hun producten in de pijplijn, enzovoort. Voor elk bedrijf verschilt dat verhaal.

Het nadeel van een belegging in individuele aandelen is het hogere risico. Er kan altijd iets gebeuren met een bepaald aandeel. Spreiding tussen tal van individuele aandelen is dan ook het toverwoord. Maar daar hebt u in principe meer tijd, meer centen en meer kennis voor nodig dan het loutere aankopen van een beleggingsfonds.

De meeste beleggers raden we dan ook aan om in eerste instantie te kiezen voor beleggingsfondsen.

 

Automobiel (Europa)

Prestatie 1 jaar: -1%
Jaarprestatie 3 jaar: +3%
Jaarprestatie 5 jaar: +15%

Dieselgate, het gesjoemel van Volkswagen, blijft voor argwaan zorgen tegenover bijna alle autobouwers. Zo legde ook het Japanse Mitsubishi bekentenissen af waardoor de koers onderuitging. Het werd gered door de alliantie tussen Nissan (+2%) en Renault. Maar ook Renault is nu in de zaak verwikkeld. FCA wordt dan weer in de VS van sjoemelsoftware beschuldigd.

Daarnaast had de sector te lijden van de keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen. Niet wetend wat hen boven het hoofd hangt op lange termijn stellen de autoconstructeurs zich voorzichtig op ten aanzien van de afgenomen vraag vanuit Groot-Brittannië en de waardevermindering van het pond sterling. In dat opzicht zijn de Franse groepen (o.a. Peugeot) meer blootgesteld dan hun Duitse tegenhangers.

Aan de huidige koersen is de sector relatief goedkoop. Maar dat heeft dus valabele redenen. We staan neutraal tegenover de sector in zijn geheel. Dat neemt niet weg dat we fan zijn van één individueel aandeel. BMW: leider in de duurste prijsklasse, in staat om zijn winst te verhogen. De waardering van het aandeel bedraagt minder dan acht maal de verwachte winst en de groep blijft mooi groeien en draait een recordomzet.

 

Banken (Europa)

Prestatie 1 jaar: +1%
Jaarprestatie 3 jaar: +1%
Jaarprestatie 5 jaar: +9%

De Europese banksector heeft het niet onder de markt. De trage economische groei blijft wegen op de inkomsten van de retailbanken. De reguleringsvijs die de toezichthoudende instanties hebben aangeschroefd naar aanleiding van de financiële crisis treft vooral de meest risicovolle en tegelijk ook meest renderende activiteiten. Lichtpunt in de duisternis is de kleine opvering van de langetermijnrentes is een opsteker voor de banken die er nog slechts met moeite in slagen om hun rendabiliteit duurzaam te verbeteren. De omgeving van lage rente deed de rentemarge (= het verschil tussen langetermijnrente en kortetermijnrente die de banken op zak steken) krimpen. Een stijging van de rentemarge zou voor de sector als manna uit de hemel vallen, maar er is nog een weg te gaan.

De Europese banksector is zeer goedkoop gewaardeerd (onder zijn boekwaarde zelfs). Gezien de onzekerheden en het gebrek aan transparantie mijden we echter de Europese banksector. We maken daarbij een uitzondering voor het over een sterke financiële balans beschikkende UBS. De tak vermogensbeheer van de Zwitserse instelling draait er als een bolide.

 

Defensie

Prestatie 1 jaar: +24%
Jaarprestatie 3 jaar: +32%
Jaarprestatie 5 jaar: +31%

De Amerikaanse defensiewaarden zoals Lockheed Martin en General Dynamics, die historische records noteren, profiteren van het dynamisme van hun export onder impuls van de vraag in Azië en het Midden-Oosten. In 2015 was 36% van de export Amerikaans, tegenover 28% in 2008.

De groepen profiteren momenteel van de verwachting dat de militaire uitgaven in de Verenigde Staten zullen toenemen zoals gewenst door de nieuwe president. In Europa, waar de overheidsuitgaven beperkter zijn en het buitenlandse beleid heterogener is, verkeren spelers zoals BAE en Thales in een minder gunstige situatie.

Bekijken we de sector wereldwijd, dan staat er overal, met uitzondering van de VS, druk op de budgetten die richting defensie zullen gaan. Verwacht wordt dat de klemtoon zal gaan liggen op betaalbaarheid in plaats van hoogste doeltreffendheid. Dat zal wegen op de winsten van de sector.

Na de prestatie van de afgelopen jaren loont het niet langer de moeite om nog te kopen. De aandelen uit deze sector zijn gemiddeld gezien de duurste die we opvolgen als we kijken naar boekwaarde. Al het goede nieuws, en meer, zit al in de koersen verwerkt. Afblijven.

 

Energie (alternatief)

Prestatie 1 jaar: -16%
Jaarprestatie 3 jaar: -3%
Jaarprestatie 5 jaar: +0%

De overcapaciteit in de productie en de sterke concurrentie leiden tot faillissementen in de fotovoltaïsche sector, wat de markt gezond maakt. De bedrijven met de laagste productiekosten, zoals JinkoSolar, slagen erin om hun rendabiliteit te behouden door middel van constante kosteninspanningen. Een iets gezondere situatie zien we in de windenergiesector, waar de overcapaciteit afneemt en de spelers toenadering tot elkaar zoeken (fusie Gamesa/Siemens Wind) om hun rendabiliteit te verdedigen.

De aantrede in het Witte Huis van een minder 'groene' regering voedt de onzekerheid. Het is ooit al anders geweest, maar vooral China is een voortrekker van zonne- en windenergie. Dat om de sterk luchtvervuilende steenkoolproductie een halt toe te roepen.

De verschuiving naar een groenere energieproductie lijkt volgens ons niet op losse schroeven te staan, maar de overcapaciteit in de sector van de zonnepanelen en de windturbines en de dalende prijzen zorgen ervoor dat alternatieve energie vooralsnog een groeiverhaal op termijn is. De sector is nog altijd niet te duur geprijsd en kopen doen we dus niet.

 

Energie (olie en gas)

Prestatie 1 jaar: +32%
Jaarprestatie 3 jaar: +4%
Jaarprestatie 5 jaar: +5%

De oliesector herstelt zich na de abrupte daling die werd opgetekend sinds 2014. In het laatste kwartaal van 2016 kwamen de OPEC-leden en Rusland tot een akkoord om hun productie te verlagen, wat de oliekoers opnieuw hoger deed gaan en in stand hield boven de 50 dollar. Dat is enkel maar goed nieuws voor de sector. Zij moet immers koste wat het kost cash genereren, wil ze een dividend uitkeren en hun schulden onder controle houden. Dankzij diverse plannen (verkoop van activa, minder investeringen, ...) zullen de sectorspelers hun balans verstevigen en hun winst opdrijven.

Met het fonds Amundi ETF World Energy EUR haalt u de grootste spelers uit de sector in huis. Op aandelenvlak hebben we een boon voor Chevron dat geslaagde kostenbesparingen kan voorleggen. Onze favoriet Exxon Mobil is zeer solide. Ook interessant zijn het met een goed orderboek verwende Franse GTT en het Spaanse Repsol. De sterke schuldenafbouw wordt geapprecieerd door de beleggers.

 

Farma & biotech

Prestatie 1 jaar: -8%
Jaarprestatie 3 jaar: +14%
Jaarprestatie 5 jaar: +18%

De toespraken die tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehouden werden, deden vrezen voor de invoering van een grotere prijscontrole. De sector kwam intussen iets meer tot rust sinds de overwinning van Donald Trump, die vooral gunstiger lijkt te zijn voor de laboratoria.

Toch blijft de neerwaartse druk op de prijzen hoog. Een situatie die wellicht nog enige tijd zal aanhouden. Innovatie zal weliswaar nog altijd beloond worden, maar zal moeten worden bewezen. De sector kan zich dus eraan verwachten minder winstgevend te zijn, al zal hij tegelijkertijd nog altijd ondersteund worden door de stijging van de wereldbevolking, de vergrijzing en de toename van het aantal ziektes (kanker, diabetes, ...).

De sector is dynamisch: zo is het in de VS sinds 1996 geleden dat zo veel nieuwe behandelingen werden goedgekeurd.

Met Lyxor MSCI World Health Care mikt u op de gevestigde namen uit de sector zoals Johnson & Johnson, Pfizer en Merck. Op individueel aandelenvlak mag u de steven wenden richting het Israëlische Teva. ’s Werelds grootste producent van generische medicijnen is na de koersval een echt koopje geworden. Dit jaar en volgend jaar worden tal van lanceringen verwacht.

 

Goudmijnen

Prestatie 1 jaar: +61%
Jaarprestatie 3 jaar: +13%
Jaarprestatie 5 jaar: -11%

De stijging van het ounce goud in combinatie met de herstructurering van de mijnen de afgelopen jaren leverde de goudmijnen een goed jaarbegin op. Het mooie liedje, met koerssprongen van meer dan 100%, duurde tot juli en nadien ging het bergaf. De rentevoeten begonnen te stijgen in de Verenigde Staten en in Europa, de dollar dikte flink aan en de goudprijs kalfde af. 2016 is uiteindelijk een fantastisch jaar geweest voor goudkevers, maar de laatste maanden werd de pret toch wel een beetje vergald. 

Goudmijnaandelen blijven een interessante portefeuillespreiding voor diegenen die niet schuw zijn van een volatiele belegging. Fondsen als LO World Gold Expertise, Sprott Gold Miners ETF en Tocqueville Gold mogen nog worden gekocht. De sector is niet meer te herkennen ten opzichte van enkele jaren geleden. Weg is de infernale focus op louter kwantiteit van opgehaalde troy ounces. Van tel vandaag is kwaliteit, kostenbeheersing en aandeelhouderswaarde. En dat aan een fractie van de koers van enkele jaren geleden

 

Halfgeleiders

Prestatie 1 jaar: +36% 
Jaarprestatie 3 jaar: +26% 
Jaarprestatie 5 jaar: +23%
 

De halfgeleidersector ging weer hoger in 2016. De vraag naar elektronische onderdelen was nog nooit zo groot en de groei zal ook de komende jaren hoog blijven. Er zijn alsmaar meer afzetmogelijkheden: connected objects, mobiele terminals, zelfrijdende wagens, enz. De vooruitzichten zijn gunstig maar op het vlak van aandelen zijn er nog slechts weinig goeie zaakjes te doen doordat de meeste aandelen op hun hoogste peil ooit in meer dan 15 jaar tijd noteren. Door de scherpe stijging van hun koersen hebben we ons advies in 2016 verlaagd naar 'houden' voor Applied Materials en Texas Instruments.

Door de relatieve duurte van de veelbelovende sector op de beurs verkiezen we individuele aandelen boven een sectorfonds. Twee aandelen zijn koopwaardig:

Intel past zich voortreffelijk aan de dalende omzet in de PC-markt aan. De kaart trekken van processoren voor servers blijkt een goede zet. 

Het Belgische Melexis is de koning van de halfgeleiders voor de autosector. Dat is niet alleen een sterke groeimarkt met hoge winstcijfers, ook de Chinezen vertoeven er nog niet echt. Topper.

 

Internet

Prestatie 1 jaar: +10% 
Jaarprestatie 3 jaar: +23% 
Jaarprestatie 5 jaar: +28%
 

De internetsector ging in 2016 verder op zijn elan dankzij knappe prestaties die genoteerd werden door onder meer Alphabet (voorheen Google) en Facebook. De twee giganten hoeven de soliditeit van hun economische model al lang niet meer aan te tonen sinds ze onvermijdelijk geworden zijn op het vlak van onlinereclame, hun voornaamste inkomstenbron. 

De stijging kan ook worden verklaard door de hoge groei die verwacht wordt in nieuwe domeinen zoals zelfrijdende auto's en virtual reality. Die verwachtingen zijn echter te optimistisch voor applicaties waarvoor het nog jaren wachten zal zijn vooraleer ze werkelijkheid worden. Bijgevolg vinden we de huidige waarderingsratio's van de meeste internetwaarden onterecht. Te duur gewaardeerde sector om er zonder onderscheid in te beleggen. 

De internetsector is een subsector van de globale technologiesector. Aan (schijnbaar) potentieel geen gebrek in het land van Silicon Valley. Maar de aandelenkoersen. De aandelenkoersen! Die zijn duur geprijsd. Uiteraard kunnen ze nog duurder worden maar wij raden u af om die waarderingen achterna te hollen.

 

Mijnbouw

Prestatie 1 jaar: +78%
Jaarprestatie 3 jaar: -2%
Jaarprestatie 5 jaar: -4%

De mijnsector sluit 2016 af met een vliegende start na moeilijke jaren achter de rug te hebben. Zink noteert op zijn hoogste peil in negen jaar tijd, ijzermineraal op zijn hoogste peil sinds twee jaar ... Die sterke opvering is toe te schrijven aan de plotse toename van de vraag uit China terwijl de nationale productie afgeremd werd door de sluiting van niet-rendabele mijnen.

Bovendien werd de sector ook aangevuurd door de vooruitzichten op een dynamischer Amerikaanse economie die dus wellicht meer grondstoffen zal verbruiken (grote werken van Donald Trump). Die terugkeer naar goede fundamentals zal vermoedelijk blijven duren in 2017.

De sector veert op ondanks dat een resem spelers blijft worstelen met een broze balans, gebrekkige winst, productieovercapaciteit, ... Dat is ook de reden dat we geen sectorfonds kopen. Wel zijn we grote fan van het aandeel Rio Tinto. De Brits-Australische mijngroep, actief in o.a. ijzererts, koper en aluminium, geniet van de opmars van de grondstofprijzen, drijft haar productiviteit sterk op en zet haar kostenbesparingen verder. Het koerspotentieel is hier nog verre van uitgeput. Opgelet! De sector blijft uiterst volatiel en niet geschikt voor iedereen.

 

Nutsbedrijven (Europa)

Prestatie 1 jaar: +0%
Jaarprestatie 3 jaar: +4%
Jaarprestatie 5 jaar: +5%

Onder nutsbedrijven mag u vooral verstaan: elektriciteitsproducenten en distributeurs van gas, water en elektriciteit. In België is dat bijvoorbeeld Elia. In Europa is de elektriciteitsproductie steeds minder winstgevend als gevolg van de zwakke prijzen en de lage vraag. Ook de opkomst van leveranciers van alternatieve energie (windenergie, zonnepanelen) heeft de traditionele spelers parten gespeeld. Daarbovenop komen de zware kosten voor de ontmanteling en/of het stilleggen van de nucleaire installaties.

Ondanks die weinig gunstige context blijft de sector mooie liquiditeiten genereren en beschikken de meeste bedrijven over een stevige balans. Het duurzame dividendrendement van 3% netto is mooi meegenomen.

Mik Europees. Een heel pak goedkoper dan Amerikaans en te fors afgestraft. De beleggers houden te weinig rekening met de groeivooruitzichten. Op fondsenvlak mikken we op BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Utilities ETF, Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities ETF of SPDR Europe Utilities ETF. Bij de aandelen zijn dat Engie en Veolia.

 

Telecom (operatoren)

Prestatie 1 jaar: +9%
Jaarprestatie 3 jaar: +11%
Jaarprestatie 5 jaar: +11%

De telecomsector (+9%) bleef dit jaar iets achter op het brede beursgemiddelde (+11%) en dat ondanks de goede vorm van Amerikaanse kleppers als AT&T en Verizon. Eenmaal is geen maal en dus was het geen feest voor de Europese waarden met een … daling van 8%. De groeivooruitzichten zijn weliswaar zwak voor een sector die zijn maturiteit heeft bereikt, maar de rendabiliteit verbetert wel en de dividenden zijn aantrekkelijk. We raden u aan om te beleggen in deze sector die weinig gevoelig is voor de economische conjunctuur en, op dit moment, onvoldoende gewaardeerd wordt.

Bij de fondsen zijn de verschillen in de portefeuilles niet zo groot. Daarom krijgen meerdere een koopadvies. Daarbij hebben we geen voorkeur voor fondsen die Europa viseren, zoals Lyxor Stoxx Europe 600 Telecom of die wereldwijd beleggen, zoals Candriam Equities B Global Telecom. Ook individuele aandelen zijn de moeite. Vodafone en Telefónica noteren nog altijd goedkoop en beschikken net als Telefônica Brasil over voldoende troeven om het hoofd te bieden in de concurrentiële markt.

 

Telecom (uitrusting)

Prestatie 1 jaar: +8%
Jaarprestatie 3 jaar: +14%
Jaarprestatie 5 jaar: +13%

Ondanks de onverwacht slechte prestatie van twee zwaargewichten, Nokia en Ericsson, die door de daling van de investeringen door de telecomoperatoren kelderden, ging de subsector van de telecomuitrusting 10% hoger in 2016. Dat kwam omdat de Amerikaanse bedrijven in vorm waren. Denk bijvoorbeeld aan Cisco Systems. Zo’n type speler is minder afhankelijk van de grote telecomoperatoren en dat was een voordeel. De sector zal profiteren van de verdere uitrol van de 5G-technologie (mobiel internet) en van de ontwikkeling van steeds meer gesofistikeerde communicatieapparatuur.

We zijn zeer selectief wat onze keuze in die (sub)sector betreft. Twee aandelen kunnen ons bekoren. Cisco Systems is de dominante marktleider op het vlak van routers en switches en trakteert de belegger op een mooie rendabiliteit en een stevige financiële balans. Corning, gespecialiseerd in beeldschermen voor smartphone, tv, pc, beschikt dankzij zijn technologie over een benijdenswaardige concurrentiepositie. Het aandeel kan nog altijd goedkoop op de kop worden getikt.

 

Vastgoed (België)

Prestatie 1 jaar: +10%
Jaarprestatie 3 jaar: +13%
Jaarprestatie 5 jaar: +13%

Het papieren vastgoed heeft er in België mooie jaren opzitten. Dankzij de lage rente vooral. De vennootschappen konden zich tegen historische lage rentevoeten financieren. Dat zorgde voor meer projecten en hogere huuropbrengsten. Dat leidde dan weer tot stevige dividenden. Dat hoge dividendrendement blijft beleggers aantrekken.

We blijven geloven in een belegging in vastgoed in het kader van een brede portefeuille. De post zit zelfs voor 10% in onze typeportefeuille.

C+F Immo Rente voegt extra spreiding toe aan uw portefeuille. De beheerder mikt vooral op een resem gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) en vastgoedcertificaten om zijn fonds te stofferen. Een alternatief is om zelf te opteren voor de meest interessante beursgenoteerde GVV’s op onze markt. Als we kijken naar hun waardering en hun toekomstperspectieven, dan gaat onze voorkeur naar Ascencio, Befimmo, QRF en Vastned Retail Belgium.

 

Voeding

Prestatie 1 jaar: +5%
Jaarprestatie 3 jaar: +13%
Jaarprestatie 5 jaar: +13%

Om de druk op de volumes en de prijzen als gevolg van de wereldwijde economische somberheid (ook de groeilanden zijn minder monter dan in het verleden) tegen te gaan, houden de giganten in de voedingssector twee troeven in handen: ze zetten in op de duurdere prijsklasse door middel van innovatie en ze nemen een toevlucht tot fusies en overnames. Dat laatste zorgt voor schaalvoordelen en is vooral mogelijk door de lage rentevoeten. Toch is het altijd opletten dat voor dergelijke deals niet te veel betaald wordt, zoals AB InBev met SABMiller.

Iedereen moet eten en drinken. Het levert de bedrijven uit de sector stabiele inkomsten, winst en een mooi dividendrendement op. Dat zorgt voor beleggersaandacht. Het resultaat is dat de aandelen vandaag verre van goedkoop zijn. Kopen is dan ook niet langer aan de orde wat fondsen én individuele aandelen betreft. Fondsen als Lyxor Stoxx Europe 600 Food & Beverage en NN (L) Food & Beverages mag u behouden. Te duur gewaardeerde aandelen als AB InBev, Danone en Miko mag u zelfs verkopen. Grote namen als Coca-Cola, Kraft Heinz en Nestlé zijn te behouden.

Deel dit artikel