Analyse
Verankeraars verkopen KBC-aandelen 4 jaar geleden - dinsdag 19 november 2013

Cera en KBC Ancora, twee referentieaandeelhouders van de bankverzekeraar KBC, hebben via een reeks transacties een deel van hun KBC-aandelen verkocht.

Een positieve zaak voor zowel KBC als KBC Ancora.
U mag beide aandelen HOUDEN.

 

Cera en KBC Ancora verkochten samen zowat 5,4% van het aandelenkapitaal van KBC op de markt. Daardoor zien de verankeraars van de Vlaamse groep (KBC Ancora, Cera, Boerenbond, families) hun participatie terugvallen van 49% naar 43,6% maar verbetert wel aanzienlijk hun financiële situatie. De opbrengst van de verkoop wordt immers aangewend om hun schulden af te bouwen, in hoofdzaak schulden aan KBC Bank.

 

De verkoop van 4,4 miljoen KBC-aandelen (1,1% van het kapitaal) levert KBC Ancora een meerwaarde op 0,46 EUR per aandeel en doet de schuldgraad van KBC Ancora met ongeveer een derde dalen. Daardoor zal ook de rentelast afnemen (0,07 EUR per aandeel in 2013-14 en 0,12 EUR in de daaropvolgende boekjaren). KBC Ancora blijft met een belang van 18,6% (voorheen 19,7%) de grootste aandeelhouder van de KBC-groep. De intrinsieke waarde van KBC Ancora komt voortaan overeen met  de beurskoers van 0,99 aandelen KBC verminderd met een schuld per KBC Ancora aandeel, die momenteel 4,98 EUR bedraagt (voorheen 1,05 × koers van KBC – 7,47 EUR schulden). Op basis van de slotkoersen van 18 november 2013 stijgt de intrinsieke waarde van KBC Ancora daarmee lichtjes van 35,24 naar 35,29 EUR per aandeel.

 

Ook voor KBC creëren de beide verrichtingen aandeelhouderswaarde en hebben een positief effect op het eigen vermogen en de solvabiliteits of kapitaalratio's. Doordat de aandeelhouders KBC Ancora en Cera hun leningen bij KBC Bank nagenoeg volledig terugbetalen, verhoogt immers het reglementair eigen vermogen van de bankgroep met 0,7 miljard euro (leningen die aan de eigen aandeelhouders – hier KBC Ancora en Cera – worden verstrekt, dienen volgens de nieuwe Bazel-III-regels immers volledig van het eigen vermogen van de bank worden afgetrokken). De kapitaalratio, die eind september al ver boven de vereisten en de eigen doelstelling uitkwam, verstevigt hierdoor verder.

 

Zowel KBC als KBC Ancora varen dus wel bij de recente transacties.

 

Koers van KBC op het moment van de analyse: 40,68 EUR
Koers van KBC Ancora op het moment van de analyse: 24,17 EUR

 

KBC is een Belgische bankverzekeraar met een tweede thuismarkt in Tsjechië. KBC heeft de ambitie een onafhankelijke, middelgrote bankverzekeraar te zijn voor particulieren en middelgrote ondernemingen.
 
KBC Ancora is een holding dat uitsluitend in KBC Groep investeert.

 

Deel dit artikel