Analyse
De ontmanteling van Dexia 6 jaar geleden - maandag 10 oktober 2011

Hoewel de top van Dexia een goede week geleden nog elke splitsing ontkende, werd toch beslist tot de ontmanteling. Wat zijn de gevolgen voor de aandeelhouders?

Dit weekend werd uiteindelijk beslist dat Dexia Bank België door de Belgische overheid wordt overgenomen (genationaliseerd). De bestaande aandeelhouders houden enkel de resterende activiteiten van de groep (bad bank) over, waar de kans op dividenden nihil en die op een meerwaarde op middellange termijn miniem is.
Behalve wanneer DBB binnen de 18 maanden terug verkocht wordt, hebben de huidige aandeelhouders van de Dexia-groep op grond van de bepalingen van de overeenkomst maar recht op een klein deel van de eventuele meerwaarde op de toekomstige privatisering van de bank. De grote aandeelhouders (gewesten, Gemeentelijke Holding, Arcopar) onderhandelen momenteel immers voor zichzelf in de hoop meer uit de brand te slepen (herintrede in het kapitaal, staatswaarborgen). Indien zij daarin slagen, zijn de kleine aandeelhouders nogmaals de pineut. Over de verkoop van de Franse activiteiten of van Dexia BIL is er nog geen uitsluitsel.

 

Ons inziens was het tweede scenario (beursnotering van DBB zonder nationalisatie) het beste. Behalve de waarborgen voor de bad bank hoefde de overheid geen speciale financiële inspanningen te leveren en alle aandeelhouders bleven via hun aandeel in de gezonde DBB uitzicht hebben op een dividend en op een mogelijke koersstijging van DBB (al moesten geen mirakels verwacht worden). Dit scenario leverde volgens ons ook het minste conflicten op tussen de kleine aandeelhouders en de andere partijen (federale overheid, gewesten, Gemeentelijke Holding, groep Arco) o.a. over de waardering van DBB. Alle bestaande Dexia-aandeelhouders bleven immers aan boord en konden in gelijke mate meegenieten van eventuele latere positieve ontwikkelingen rond DBB. De volledige nationalisatie van DBB betekent integendeel dat de huidige Dexia-aandeelhouders eigenaar worden van een groep die enkel uit een bad bank bestaat waarover wij vandaag te weinig informatie hebben om aan het aandeel een exacte waarde toe te kunnen kennen.

 

Sinds tweeëneenhalf jaar raden we met klem aan om het aandeel Dexia te verkopen. Wij blijven bij dit advies. Enkel doorgewinterde gokkers mogen dit aandeel houden. Op grond van de voor het ogenblik gekende gegevens is het volgens ons hooguit 2 EUR waard.

 

Deel dit artikel