Analyse
Beursexit: waarom? 6 jaar geleden - woensdag 14 september 2011

Vorige week raakte bekend dat alweer een onderneming, Omega Pharma de beurs gaat verlaten. Naar aanleiding hiervan vroegen we ons af om welke redenen een bedrijf de beurs de rug toekeert. Het lijstje is vrij lang.

Uiteenlopende redenen

Het was al een tijdje een publiek geheim dat Omega Pharma van de beurs zou verdwijnen. Hiermee wordt het lijstje van bedrijven die de beurs van Brussel vrijwillig verlaten weer wat langer. Enkele maanden geleden verdween holding NPM nog met stille trom van de markt. Elk bedrijf heeft zo zijn redenen om deze stap te zetten en die kunnen flink uiteenlopen. Bij NPM was de hoofdreden de vereenvoudiging van de structuur binnen de Frère-holding en een mogelijke uitstap van partner BNP Paribas, eerder technische redenen dus. Ook het schrappen van een dubbelen notering, indien het bedrijf reeds op een andere beurs staat, is er zo één. Een overname, zowel vriendelijk als vijandig, is een voor de hand liggende reden waarover we niet zullen uitweiden. Marc Coucke, oprichter en topman van Omega Pharma, gaf dan weer aan dat de gevolgen van een beursnotering zoals de druk van de markt en de koerscapriolen van het aandeel voor hem groeiende stoorzenders waren.

 

Te veel bloot geven

Voor heel wat bedrijven (en het management) is het inderdaad constant schipperen tussen het marktdenken op korte termijn, die oplegt om koste wat het kost aan de verwachtingen te voldoen, en het blijven volgen van de strategie op lange termijn die op korte termijn wel eens op de cijfers kan wegen. Het feit dat een beursgenoteerde onderneming elk kwartaal zijn cijfers moet publiceren legt soms een zware druk op het management waardoor verkeerde keuzes worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld zo als bedrijven voor zware investeringen staan, die niet meteen extra rendement gaan opleveren, en beslissen om deze terug te schroeven. In het verlengde daarvan ligt het dictaat van de beurskoers. Sommige managers staren zich blind op die koers en laten zich (en de strategie) erdoor leiden.

 

Maar voor sommige bedrijven is er meer aan de hand. Er zijn ondernemingen die vinden dat door die grondige rapportering er te veel informatie (zoals prijsstelling, marges…) doorsijpelt naar de concurrentie. Ze stellen zich met andere woorden kwetsbaar op tegenover concurrenten die niet beursgenoteerd zijn. Met een beursexit zoeken ze de anonimiteit op. Als een bedrijf dan zeer goed gefinancierd en gekapitaliseerd is, en de beurs als financieringsbron niet meer nodig heeft, kan het gebeuren dat ze het nut van een notering niet meer inziet.

 

Vijandigheid vermijden

Het vermijden van een vijandige overname, is nog een reden dat wel eens meespeelt. Door van de beurs te gaan en volledig in vaste handen te komen, is een overname veel moeilijker geworden. Het omgekeerde kan ook: het bedrijf gaat van de beurs om in een later stadium in een sterkere positie te komen wanneer moet worden onderhandeld over een overnameprijs. In het vorig nummer opperden we deze mogelijkheid nog bij Omega Pharma. Zou de operatie tot doel hebben om royalere jagers aan te trekken zodat Marc Coucke langs de kassa kan passeren, stelden we ons toen de vraag.

 

Zware last voor kleintjes

Sommige bedrijven verlaten de beurs omdat de hoge kosten verbonden aan een beursnotering, toch al gauw enkele honderdduizenden euro’s per jaar, niet in verhouding staan tot de voordelen. Dit geldt zeker voor kleinere bedrijven met een beperkte marktkapitalisatie waar nauwelijks liquiditeit is. Bovendien is een beursnotering voor een klein bedrijf tijdrovend. Het maken van een jaarverslag, het publiceren van persberichten, het houden van analistenbijeenkomsten en aandeelhoudersvergaderingen vergt heel wat van het management waardoor het zich minder kan bezighouden met de kern van de zaak: het bedrijf runnen. Daarnaast kunnen de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld strengere boekhoudkundige normen, een te zware last worden om te dragen.

 

Besluit

Voor een beursgenoteerd bedrijf, die een beursexit overweegt, komt het er dus op aan om de voor- en nadelen van een notering op een rijtje te zetten. Wegen alle positieve punten zoals onder andere naambekendheid niet meer op tegen de nadelen dan behoort een beursexit tot de mogelijkheden. Maar soms, zoals bij Omega Pharma het geval zou kunnen zijn, spelen andere eerder financieel getinte redenen een rol die slechts veel later aan de oppervlakte komen. Het is afwachten wat het wordt.

 

Deel dit artikel