Analyse
Is het een goed moment om in Johnson & Johnson te beleggen? 7 jaar geleden - woensdag 9 februari 2011

Het terugroepen van producten en een tegenvallend vierde kwartaal hebben de koers van J&J teruggebracht tot rond de 60 USD. Is het een goed moment om erin te beleggen?

Atypisch profiel

De Amerikaan Johnson & Johnson heeft met zijn zeer divers activiteitenpalet een ander profiel dan de doorsnee groep uit de farmaceutische sector. Het bedrijf is actief op het vlak van geneesmiddelen met voorschrift (36 % van de omzet), medisch materieel (40 %, contactlenzen, chirurgisch materieel) en consumptiegoederen (24 %, verbanden, huidverzorgingsproducten – Neutrogena –, babyproducten…). Een diversificatie die een antwoord is op de almaar striktere reglementering voor de farmasector : lagere prijzen in Europa, de hervorming van de gezondheidszorg in de VS en toenemend gewicht van generieken. Deze door de markt welbekende factoren zetten de winstgevendheid van de sector al verschillende jaren onder druk.

 

Mooi succes

De geslaagde diversificatie van zijn activiteiten en lancering van nieuwe geneesmiddelen laten de groep vandaag toe om een aardige stijging van haar resultaten neer te zetten. De laatste vijf jaar bedroeg de jaarlijkse omzet- en winstgroei respectievelijk 5 en 7 %. De economische crisis speelde de groep nochtans parten. Want over een periode van 10 jaar bedroeg de jaarlijkse omzetgroei 9,5 % en de winst per aandeel zelfs 12 %. Deze gegevens zijn voor ons een teken dat de huidige strategie een harmonieuze ontwikkeling van de resultaten toelaat. De groep ontwikkelt zich tegen een aardig tempo zonder grote risico’s te nemen. Ze profiteert ten volle van de toenemende interesse van consumenten voor verzorging en algemeen welzijn.

 

De groei van de resultaten doen de liquiditeiten aangroeien en deze worden gedeeltelijk geherinvesteerd (interne ontwikkeling en overnames), en gedeeltelijk uitgekeerd aan de aandeelhouders die al gedurende jaren kunnen genieten van een groeiend dividend. Het brutodividendrendement bedraagt 3,7 % terwijl de voor 2010 verwachte pay-out 43 % bedraagt.

 

Conclusies

J&J heeft de middelen om zijn ontwikkeling op deze basis verder te zetten, zelfs al is de directie weinig spraakzaam wat haar objectieven en doelstellingen betreft. Ze laat enkel weten dat de ontwikkeling in de opkomende landen en de innovatie worden voortgezet. De tegenvallende verkopen in het vierde kwartaal en het feit dat de verwachtingen voor 2011 minder waren dan verwacht brengen geenszins de verwachtingen op lange termijn in gevaar.

Rond de 60 USD is het aandeel op het randje van goedkoop maar toch verkiezen we Abbott Lab., dat een gelijkaardig profiel heeft maar aanzienlijk goedkoper is. We nemen J&J niet op in onze selectie maar u mag wel uw aandelen aanhouden indien u ze in portefeuille hebt.

 

Koers op het moment van de analyse : 60,94 USD

 

Deel dit artikel