Analyse
Nationale Bank 7 jaar geleden - maandag 28 juni 2010
Al ruim 8 jaar proberen de privé-aandeelhouders tevergeefs te verhinderen dat hun rechten verder uitgehold worden.

Aandeelhouders verliezen veldslag

Al ruim 8 jaar proberen de privé-aandeelhouders tevergeefs te verhinderen dat hun rechten verder uitgehold worden. U mag de verdere gebeurtenissen rustig afwachten en het aandeel houden.
Speculanten mogen in de optiek van koerssprongen nog KOPEN.

Het Grondwettelijk Hof heeft zopas de eis van Deminor tot vernietiging van de wet die de winstverdeling van de Nationale Bank van België wijzigt, afgewezen. Het Hof oordeelde dat de nieuwe winstverdelingsregels (van toepassing vanaf boekjaar 2009) niet discriminerend en niet onteigenend zijn ten aanzien van de aandeelhouders en laat daarmee het algemeen belang primeren boven dat van de privé-aandeelhouders. Na deze zoveelste nederlaag kunnen de minderheidsaandeelhouders voor deze kwestie nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekken. Deminor hoopt echter dat de nieuwe regering eindelijk het aanslepende conflict zal oplossen, maar dat lijkt ons lang niet evident. Ondertussen zijn er ook nog altijd 2 andere rechtszaken aanhangig waarin het hof van beroep in principe in de herfst een arrest zal vellen en wordt de uitkering van de meerwaarden op de goudverkopen aan de overheid nog steeds betwist. Feit is dat de intrinsieke waarde van de NBB minstens 6 600 à 7 300 EUR bedraagt (1,8 à 2 keer de huidige beurskoers), maar of de privé-aandeelhouder daar ooit van zal kunnen profiteren blijft een open vraag.

Koers op het moment van de analyse : 3590,00 EUR

Deel dit artikel