Analyse
Kapitaalverhoging: voldoende compensatie 7 jaar geleden - maandag 25 januari 2010
Bij een kapitaalverhoging hoeft de bestaande aandeelhouder niet te vrezen voor een dilutie. Inschrijvingsrechten zorgen voor compensatie.

Wanneer een onderneming een kapitaalverhoging lanceert, geeft ze nieuwe aandelen uit tegen een welbepaalde prijs: de uitgifteprijs.
· Dikwijls ligt de uitgifteprijs lager dan de koers voor de aankondiging van de operatie. Hoe lager hoe meer aandelen het bedrijf zal moeten uitgeven. Zodoende zal de winst verdeeld moeten worden onder meer aandelen waardoor bestaande aandeelhouders een dilutie vrezen.
· Maar meestal is deze vrees ongegrond. Want bij veel kapitaalverhogingen beschikken de bestaande aandeelhouders over inschrijvingsrechten of voorkeurrechten die de mogelijkheid bieden een zeker aantal nieuwe aandelen te kopen per bestaand aandeel in bezit.
· De keuze van de aandeelhouder is de volgende. Aan de ene kant kan hij zijn rechten uitoefenen, wat betekent dat hij nieuwe aandelen koopt. Zodoende behoudt hij hetzelfde gewicht in het kapitaal en wordt zijn deelname in de winst niet geschaad. Aan de andere kant oefent hij zijn rechten niet uit en verkoopt ze op de beurs. De opbrengst hiervan compenseert dan het verlies van de lagere winstdeelname en de terugval van zijn aandelen.

Voorbeelden in cijfers
Stel dat een bedrijf 1 miljard aandelen in omloop heeft die 15 EUR kosten, goed voor een beurskapitalisatie van 15 miljard; een jaarlijkse winst maakt van 1 miljard, of een winst per aandeel van 1 EUR; een kapitaalverhoging lanceert om zijn kapitaal te verdubbelen van 15 naar 30 miljard.
De onderneming zet de uitgifteprijs op 7,50 EUR, doet het aantal in omloop zijnde aandelen toenemen van 1 tot 3 miljard en geeft zijn bestaande aandeelhouders het recht om in te tekenen op 2 nieuwe aandelen voor 1 aandeel in bezit. De waarde van het aandeel bedraagt aldus 10 EUR (=nieuw kapitaal van 30 miljard gedeeld door het nieuwe aantal aandelen: 3 miljard) en die van het inschrijvingsrecht 5 EUR (dit recht biedt de mogelijkheid om twee aandelen voor een prijs van 15 EUR te kopen terwijl de twee op de beurs 20 EUR kosten). Als het verdubbelde kapitaal dezelfde rendabiliteit behoudt dan zal de winst 2 miljard euro bedragen of een winst per aandeel van 0,66 EUR (=winst van 2 miljard gedeeld door 3 miljard aandelen).

Geen schade
· Voor de aandeelhouder die deelneemt aan de kapitaalverhoging zal de winst per aandeel effectief verminderen en vooral omdat de uitgifteprijs vrij laag is. Maar aangezien het aantal aangehouden aandelen toeneemt met dezelfde grootteorde, is er geen verlies.
· De aandeelhouder die niet deelneemt, maar zijn rechten verkoopt, zal een zeker aantal aandelen aanhouden met een waarde van 10 EUR en hetzelfde aantal rechten verkopen tegen 5 EUR. Hij verliest evenmin iets door de verrichting. Deze 5 EUR compenseert het waardeverlies van zijn aandelen na de kapitaalverhoging. We kunnen ook stellen dat zijn lagere winstdeelname wordt gecompenseerd.

Koersdaling?
· De aankondiging van een kapitaalverhoging is voor de bestaande aandeelhouder niet altijd neutraal. Enkele gerechtvaardigde vragen kunnen de kop opsteken. Waarom het kapitaal verhogen? Wat gaat de onderneming met het opgehaalde geld doen? Zal de belegging even rendabel blijven als voorheen? Als de onderneming een te lage uitgifteprijs tegenover de beurskoers vastlegt, is het misschien omdat ze zelf een koersdaling vreest (dit zou de kapitaalverhoging kunnen doen mislukken want niemand zal nog willen intekenen op de duurder geworden nieuwe aandelen).
· Als conclusie stellen we dat het waardeverlies van de aandelen na een kapitaalverhoging gecompenseerd wordt door de inschrijvingsrechten aangeboden aan de bestaande aandeelhouders. Het antwoord op de vraag of de kapitaalverhoging goed of slecht nieuws is voor de onderneming, zal men kunnen afleiden uit de daaropvolgende koersbeweging van het aandeel.

Deel dit artikel