Analyse
Aandelenportefeuille 14 jaar geleden - maandag 5 mei 2003

AANDELENPORTEFEUILLE

PORTEFEUILLE VERRUIMD

Sinds we onze aandelenportefeuille voor het laatst publiceerden, onderging die wel een metamorfose. Enerzijds draagt hij de sporen van de ineenstorting van de financiële markten. Anderzijds werd hij aangevuld met de aandelen van "Groei & Risico".

Laatste bewegingen

In 2002 trappelde de wereldeconomie ter plaatse. Zwakke bedrijfsinvesteringen, ontslagen, stijgende werkloosheid en dalend privé-verbruik vergalden het leven van de ondernemingen. De verkoopcijfers en de marges stonden onder druk, de schulden rezen in sommige gevallen de pan uit en de kostprijs van de investeringen nam toe (de aandeelhouders hielden de knip op de beurs en het werd steeds moeilijker om leningen los te krijgen). Een aantal ondernemingen kreeg daarbovenop nog te maken met verkeerde beleidsbeslissingen die ze in een uitzichtloze situatie deden belanden. We namen dan ook afscheid van Numico : de ontgoochelende resultaten en de volgens ons te weinig drastische herstructurering maken de kans dat de groep op middellange termijn weer aanknoopt met een aantrekkelijke groei en rendabiliteit zo goed als onmogelijk. Hetzelfde geldt voor Alstom dat strategische en winstgevende activiteiten verkocht om schulden te delgen.

Fusie

Sinds september 2002 ontvangt u om de twee weken "Groei & Risico", een gids voor iets speculatiever ingestelde aandelenbeleggers. Dit supplement, ontstaan uit het vroegere Euro-Risk, publiceerde ook een aandelenportefeuille. Nu onze twee beleggingsbladen zo goed als één geheel vormen, beslisten we ook de twee aandelenportefeuilles te fuseren. Maar als aan beide hetzelfde gewicht werd toegekend, zouden de groeiaandelen een te grote weging krijgen. Daarom wordt slechts een kwart van de G&R-portefeuille "overgenomen", wat het gewicht van de groeiaandelen in de verruimde BW-portefeuille (zie grafiek) op ongeveer 20 % brengt, een aanvaardbaar percentage voor abonnees die een actieve beleggingsstrategie wensen te volgen zonder daarom het speculatieve pad in te slaan. Bovendien bestaat zowat 90 % van de Euro-Risk-inbreng uit liquiditeiten. De niet onaardige meerwaarden die eind 99 - begin 2000 op de verkoop van een aantal groeiwaarden werden gerealiseerd, werden immers slechts gedeeltelijk herbelegd (beurzen op een hoog peil en weinig buitenkansjes). Wat overbleven waren kleine posten, waarin we een schifting doorvoerden. Axis-Shield, BVRP Software, Eidos, Olitec, Oxford Glycosciences en SCM Microsystems vielen door de mand. Bleven over ASM Lythography (machines voor de halfgeleidersector, kopen), Autonomy (intelligente zoekmachines, houden), Qiagen (biotechnologie, koopwaardig) en Topcall (unified messaging, koopwaardig).

PORTEFEUILLE NA FUSIE

Het eindresultaat

De gefuseerde portefeuille omvat uiteindelijk 11 aandelen en bestaat voor ruim 45 % uit liquiditeiten. De belangrijkste posten zijn zogenaamde defensieve aandelen (Dexia en ENI). AOL en Topcall, die de volle laag van de storm in de communicatiesector over zich heen kregen, zijn daarentegen de pluimgewichten van de selectie. De liquiditeiten kunnen in de toekomst aangewend worden om posten die samen met de beurzen weggesmolten zijn, te versterken of om de portefeuille meer te diversifiëren.

 

STAAT VAN DE AANDELENPORTEFEUILLE

Aandeel

Beurs

Aankoopprijs

Datum aankoop

Prijs op
30/04/2003

Aantal op 30/04

Huidige waarde in EUR

Percentage van de portefeuille

Winst of
verlies (1)

Dexia (2)

Brussel

154,50 EUR

24/11/1999

10,30 EUR

360

3 708

7,90 %

- 32,82 %

Dexia strip

Brussel

0,01 EUR

40

0,40

0,00 %

IRIS

Brussel

41,00 EUR

13/10/2000

13,20 EUR

120

1 584

3,38 %

- 67,80 %

UCB

Brussel

40,00 EUR

24/11/1999

25,00 EUR

115

2 875

6,13 %

- 37,50 %

AOL Time Warner

NYSE

61,94 USD

13/04/2000

13,45 USD

80

964,20

2,05 %

- 81,48 %

ASML (3)

Amsterdam

81,00 EUR

24/11/1999

7,74 EUR

500

3 870

8,25 %

- 71,33 %

Autonomy (4)

Londen

40,60 USD

24/11/1999

162,00 p.

600

1 392

2,97 %

- 82,52 %

BT (5)

Londen

1 251,13 p.

24/11/1999

182,50 p.

261

682,15

1,45 %

- 86,20 %

ENI (6)

Milaan

6,99 EUR

16/11/2000

12,91 EUR

350

4 518,50

9,63 %

- 7,65 %

Qiagen (7)

Frankfurt

64,00 USD

24/11/1999

6,31 EUR

400

2 524

5,38 %

- 59,79 %

Volkswagen VZ

Frankfurt

38,75 EUR

03/04/2002

21,85 EUR

110

2 403,50

5,12 %

- 43,61 %

Topcall

Nasdaq Europe

14,55 EUR

24/11/1999

2,04 EUR

500

1 020

2,17 %

- 85,98 %

Liquiditeiten

1 451,96

3,09 %

Liquiditeiten Groei & Risico

19 927,68

42,47 %

Totaal portefeuille in euro

46 921,39

100 %

- 40,43 %

(1) zonder kosten; (2) in 10 gesplitst; (3) in 3 gesplitst op 17/4/2000; (4) in 3 gesplitst op 1/8/2000; (5) 9 aandelen toegekend als dividend; (6) ondertussen reverse split (2=1); (7) in 4 gesplitst op 14/7/2000.

Deel dit artikel