Analyse
Openbaar bod op aandelen Ontex 14 jaar geleden - maandag 17 februari 2003

OPENBAAR BOD OP AANDELEN ONTEX

Op 12 februari is het al lang aangekondigde openbaar bod op de aandelen (OBA) van Ontex van start gegaan. Als u aandelen Ontex hebt, raden wij u aan ze voor 25 februari binnen te brengen bij uw bank of beursvennootschap.

De voorwaarden

· De Britse durfkapitaalgroep Candover biedt voor elk aandeel Ontex, met de coupons nr. 5 tot nr. 30 aangehecht, een bedrag in baar geld van 87 euro. Als Candover na de afsluiting van het bod op 25 februari minstens 95 % van de aandelen van Ontex in bezit heeft, zal het nog eens 5 euro per aandeel extra betalen. Het kan haast niet anders of Candover zal inderdaad 95 % van de aandelen Ontex bezitten, zodat u gewoon op het bod kunt ingaan, eerder dan de aandelen op de beurs te verkopen. In dat geval zal Candover ook een openbaar bod tot uitkoop of "squeeze out" doen om de nog resterende aandelen te verwerven tegen dezelfde voorwaarden.

· Het bod slaat niet op de VV-strips Ontex. Als u dergelijke strips hebt, zult u ze gewoon in de prullenmand moeten gooien.

· Normaal gezien moet u geen kosten betalen voor deze operatie. Mocht dat bij uw vertrouwde bank toch het geval zijn, dan kunt u zich wenden tot een kantoor van één van de volgende instellingen die als loketinstelling zijn aangeduid : Fortis Bank, BBL, Bank Degroof, Dexia Bank, KBC Bank en Petercam.

Doen !

Zoals we al herhaaldelijk hebben aangegeven, is het aangewezen op het bod in te gaan. De geboden prijs is volgens ons correct en naderhand zullen de aandelen Ontex van de beurs worden gehaald. Vergeet dus niet uw aandelen Ontex binnen te brengen.

KOERS VAN HET AANDEEL ONTEX (in EUR)

Sinds de voorwaarden bekend zijn van het bod dat Candover op Ontex uitbrengt, schommelt de koers van het aandeel rond de 92 euro, de prijs die u normaal gezien uiteindelijk zult krijgen. Vergeet dus niet uw aandelen Ontex binnen te brengen.

Deel dit artikel