Analyse
Aandelenportefeuille 16 jaar geleden - maandag 3 juni 2002

AANDELENPORTEFEUILLE

ALGEMENE ACHTERDOCHT

Onze aandelenportefeuille wordt langs alle kanten belaagd : tegenstrijdige economische statistieken, voorzichtige bedrijfsvooruitzichten, politieke spanningen her en der en vertrouwenscrisis t.a.v. de aandelenbeurzen. Hij heeft nog heel wat achterstand in te lopen op de Europese indices, maar sinds begin 2002 is er toch beterschap. Terwijl de Stoxx 50 met 10,5 % achteruit boerde, daalde de waarde van onze portefeuille slechts met 3,1 %. We brengen geen wijzigingen aan in de samenstelling.

Vertrouwenscrisis

De politieke spanningen in het Midden-Oosten en in Azië (India-Pakistan) en de dreiging van nieuwe aanslagen zetten de financiële markten bij vlagen onder druk. En het feit dat men in brede kringen slechts op een gematigd herstel van de economie rekent, weegt op de technologiesector die smeekt om nieuwe bestellingen. Maar wat de beleggers het zwaarst op de maag ligt, is dat ze niet meer kunnen voortgaan op de verklaringen van de ondernemingen (failliet van Enron) of op de adviezen van de financiële analisten (Merrill Lynch schandaal). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de defensieve sectoren sinds begin dit jaar het beste rapport kunnen voorleggen. Eén uitzondering : de farmasector.

Farma minder defensief ?

Sinds begin 2002 lijden de farmaceutische aandelen die traditioneel als defensief worden beschouwd onder het feit dat de concurrentie van de generische producten overhands toeneemt. Het nieuws dat Claritin, in de VS de belangrijkste concurrent van Zyrtec, er zonder voorschrift mag verkocht worden, en daarbovenop het feit dat de verkoopcijfers van het antihistaminicum van UCB in het eerste kwartaal in de VS tegenvielen, deden twijfels rijzen aan het groeipotentieel van dit geneesmiddel, dat in 2001 instond voor 31 % van de totale omzet van UCB en voor 10 % van de omzet in de VS. In een aantal Europese landen loopt het octrooi van Zyrtec dit jaar af en in de VS in 2007. Met Xysal, een variante van Zyrtec, en het anti-epilepticum Keppra is de opvolging nochtans verzekerd. De koersdaling lijkt ons dan ook overdreven.

In vogelvlucht

· De kwartaalresultaten van Dexia (zie BW nr. 1069 ) weerspiegelen de problemen rond de fusie met Artesia, maar de mooie vooruitzichten op lange termijn blijven intact. Blijft koopwaardig.

· Voor BT lijkt het einde van de tunnel in zicht, maar de weg zal nog lang zijn. We hopen dat de verbetering van de financiële situatie en van de rendabiliteit de koers de komende maanden een zetje in de goede richting zal geven.

· Sinds de kwartaalresultaten (zie nr. 1065 ) viel er bij AOL Time Warner weinig nieuws te rapen. Volgens ons is de groep het best geplaatst om op termijn van de convergentie van de media te profiteren.

· Alstom gaat zoals verwacht een kapitaalverhoging doorvoeren, waarop wij intekenen. Zie p. 14 .

·  ENI blijft rond zijn hoogste koers noteren dankzij de hoge petroleumprijzen. Maar zelfs als de olieprijs daalt, blijven de vooruitzichten goed dankzij de uitbouw stroomopwaarts en de sterke positie in aardgas.

· De daling van de rendabiliteit in de tak "dieet- en sportvoeding" woog op de kwartaalresultaten van Numico en de in het voorjaar opgebouwde koerswinst ging in rook op. Het is nu wachten tot het eind 2001 opgestarte herstructureringsplan zich in betere resultaten begint te vertalen. Dat zal allicht niet vóór het tweede semester zijn.

· Volkswagen loopt achter bij de autosector die het sinds eind 2001 een stuk beter doet. De door de zwakke kwartaalresultaten (zie BW nr. 1067 ) veroorzaakte koersinzinking is o.i. voorbijgaand. VW blijft een van onze lievelingen.

UCB (vet, basis 100) EN FARMASECTOR

 

De inhaalbeweging die UCB in 2001 inzette, volstond niet om de sector bij te benen. Profiteer van de koersdaling om te kopen.

STAAT VAN DE AANDELENPORTEFEUILLE

Aandeel

Beurs

Aankoopprijs

Datum aankoop

Prijs op
30/05/2002

Aantal op 30/05

Huidige waarde in EUR

Percentage van de portefeuille

Winst of
verlies (1)

Dexia (2)

Brussel

154,50 EUR

24/11/1999

16,77 EUR

360

6037,20

17,59%

9,38%

Dexia strip

Brussel

0,01 EUR

40

0,40

0,00%

IRIS

Brussel

41,00 EUR

13/10/2000

23,45 EUR

120

2814,00

8,20%

-42,80%

UCB

Brussel

40,00 EUR

24/11/1999

40,99 EUR

115

4713,85

13,73%

2,48%

Alstom

Parijs

13,36 EUR

11/12/2001

13,10 EUR

350

4585

13,36%

-1,95%

AOL Time Warner

NYSE

61,94 USD

13/04/2000

18,50 USD

80

1575,76

4,59%

-69,73%

BT (3)

Londen

1251,13 p.

24/11/1999

273,50 p.

259

1106,75

3,22%

-70,90%

ENI (4)

Milaan

6,99 EUR

16/11/2000

16,23 EUR

350

5680,50

16,55%

16,09%

Numico (5)

Amsterdam

41,49 EUR

08/03/2001

25,51 EUR

134

3418,34

9,96%

-36,62%

Volkswagen VZ

Frankfurt

38,75 EUR

03/04/2002

37,77 EUR

110

4154,7

12,11%

-2,53%

Liquiditeiten

233,53

0,68%

Totaal portefeuille in euro

34320,03

100%

-30,39%

(1) kosten niet inbegrepen; (2) in 10 gesplitst; (3) een dividend is toegekend onder de vorm van 9 aandelen; (4) 2 aandelen zijn 1 aandeel geworden; (5) een dividend is toegekend onder de vorm van 4 aandelen.

Deel dit artikel