Analyse
Bonusaandeel bij Siemens is eigenlijk een splitsing 17 jaar geleden - maandag 7 mei 2001

BONUSAANDEEL BIJ SIEMENS IS EIGENLIJK EEN SPLITSING

Het Duitse Siemens heeft op 30 april zijn aandelen gesplitst via het toekennen van een zogenaamd bonusaandeel. Voor elke twee aandelen Siemens in uw bezit moet u één nieuw aandeel hebben gekregen. Aangezien de aandelen Siemens niet materieel leverbaar zijn, moest u niets doen. De instelling waarbij uw aandelen op een effectenrekening staan moet automatisch voor de aanpassing hebben gezorgd. Hebt u een oneven aantal aandelen Siemens, dan hebt u gezien de ruilverhouding altijd een aandeel op overschot. Voor dat aandeel op overschot moet een bedrag van 120 euro zijn overgeschreven op de zichtrekening die aan uw effectenrekening is gekoppeld. Let echter op ! Deze operatie maakt u niet rijker, want de koers van het aandeel is met zowat één derde gedaald. Terwijl het aandeel vóór 30 april noteerde tegen een koers van rond de 120 euro, is het nu iets meer dan 80 euro waard. Het gaat dus eigenlijk om een splitsing die voor u niets verandert, behalve dat het aandeel iets makkelijker verhandelbaar wordt op de beurs.

KOERS V AN HET AANDEEL SIEMENS
(in EUR)

Sinds dertig april zijn de aandelen Siemens gesplitst. Verifieer op uw effectenrekening of u voor elke twee aandelen Siemens in uw bezit wel degelijk één nieuw aandeel bij hebt gekregen.

Deel dit artikel