Analyse
QUICK RESTAURANTS 17 jaar geleden - maandag 12 maart 2001

QUICK RESTAURANTS : jaarresultaten 2000 + reddingsplan; verkopen

QUICK (in EUR)

Sinds de beursintroductie is de koers met meer dan 50 % gedaald. Ons vertrouwen is helemaal weg. Verkopen.

Conform de winstwaarschuwing in december maakte Quick (16,30 EUR) in 2000 zo goed als geen winst (0,01 EUR per aandeel). Enkel dankzij 22 nieuwe restaurants kan de groep een omzetgroei van 2,1 % voorleggen, want in de bestaande eetgelegenheden viel de verkoop met 1,4 % terug. Oorzaken : de hoge olieprijzen (consumenten verteren minder), een nieuwe opwelling van de dollekoeienziekte, hogere kosten o.m. voor sluitingen en de expansie in Hongarije en Slovenië, meer intrestlasten... Er wordt een dividend van 25 BEF voorgesteld. Ook 2001 is onder een slecht gesternte begonnen (verkoop in januari-februari – 4 %), maar de groep heeft "veel vertrouwen" in de 2e jaarhelft. Ze hoopt de consumenten terug te lokken o.m. dankzij een informatiecampagne over de kwaliteit en de veiligheid van de producten. Met het oog op de lange termijn lanceert ze het zoveelste radicaal strategisch plan. Teneinde de rentabiliteit te verhogen moeten er o.m. betere aankoopcondities bedongen worden, moeten onrendabele restaurants dicht en moet de nadruk gelegd worden op producten met hogere winstmarges. Voorts zal het aanbod aangepast worden (minder rundvlees, meer vis, slaatjes, vegetarische producten...) en zullen nieuwe concepten zoals een koffiehoek uitgetest worden. Van een hamburgertent zal Quick zo op termijn evolueren naar een ruimer opgevat "quick service" restaurant. En tot slot wordt de expansie opnieuw aangezwengeld (40 openingen voorzien in 2001, o.m. via volledige franchise in Marokko en de Franse Overzeese gebieden). Dit "nieuwe en radicale" plan dat volgens Quick vanaf 2002 volop vruchten moet afwerpen, klinkt ons erg bekend in de oren en kan ons niet overtuigen. Ook een partnerschap of overname lijkt er op korte termijn niet in te zitten. Voor 2001 mikken we nu op een winst per aandeel van 0,4 EUR en voor 2002 van 1 EUR. Het aandeel is goedkoop, maar o.i. verkoopt u best, ondanks het geleden verlies.Deel dit artikel