Analyse
Koersstijging Telindus als aandeel in de Bel 20 komt ? 17 jaar geleden - maandag 28 augustus 2000

KOERSSTIJGING TELINDUS ALS AANDEEL IN DE BEL 20 KOMT ?

Ik las dat het aandeel Telindus in de Bel 20-index mogelijk Cobepa zal vervangen. Klopt het dat een mogelijke opname in de Bel 20 de koers van het aandeel positief kan beïnvloeden ?

Wat is de Bel 20-index precies ?

De Bel 20 is een index die de koersevolutie van de twintig belangrijkste aandelen op de beurs van Brussel weerspiegelt en is daardoor eigenlijk de barometer van de Belgische beurs. Het directiecomité van de beurs bepaalt de samenstelling van de index op basis van een aantal verschillende criteria, waarvan het belangrijkste de beurskapitalisatie is. Ook het aantal onder het publiek verspreide aandelen - de zogenaamde "free float" - speelt een rol. Het moet gaan om minstens 25 % van het kapitaal. Vandaar dat een bedrijf als Mobistar, dat wel een voldoende grote beurskapitalisatie heeft, niet in aanmerking komt voor een plaatsje in de Bel 20. Het directiecomité van de beurs kent aan de aandelen in de index ook een bepaald gewicht toe en bekijkt regelmatig aan de hand van de beurskapitalisatie van de bedrijven en van de free float en de verhandelbaarheid van het aandeel of dat gewicht nog gerechtvaardigd is.

Herschikkingen

Ook als gevolg van externe factoren, zoals overnames en fusies, kunnen de beurskapitalisatie, de verhandelbaarheid of de "free float" wijzigen en dan moet de Bel 20-index worden herschikt. In het kader van het gecontesteerde bod van BNP Paribas op Cobepa, zal dat laatste aandeel normaal gezien uit de Bel 20-index verdwijnen en worden vervangen door Telindus, dat eerste staat op de reservelijst die door de beurs permanent wordt bijgehouden.

Positief voor de koers

Heel wat institutionele beleggers, zoals met name de beleggingsfondsen stellen hun portefeuille samen op basis van de Bel 20. Bij een herschikking van de index of een aanpassing van de gewichten, passen ook zij hun portefeuilles aan. Dat betekent dat zij, als Telindus inderdaad in de Bel 20 komt, heel wat aandelen Telindus zullen kopen. De grote vraag naar het aandeel zal dus normaal een positieve impact hebben op de koers. Die is daar volgens ons echter al gedeeltelijk op vooruitgelopen. Bovendien kan de precieze impact van die grotere vraag moeilijk worden ingeschat en speelt dit fenomeen slechts op korte termijn. Dat een aandeel al of niet deel uitmaakt van een index is maar één van de vele elementen die bepalend zijn voor de koers. U koopt dus beter een aandeel omdat het fundamenteel een aantrekkelijk groeipotentieel heeft.

KOERS VAN HET AANDEEL TELINDUS
(in EUR)

 

Dat het aandeel Telindus in de Bel 20-index wellicht Cobepa zal vervangen, is normaal gezien goed nieuws voor de koers. De aanwezigheid in een index is echter slechts één van de vele elementen die de koers van een aandeel bepalen.

Deel dit artikel