Analyse
Solvac kent interimdividend toe 18 jaar geleden - dinsdag 2 november 1999

SOLVAC KENT INTERIMDIVIDEND TOE

Vanaf 4 november wordt het interimdividend op het aandeel SOLVAC uitbetaald, alhoewel het aandeel al sinds 4 oktober "ex-dividend" noteert.

Een speciaal geval

SOLVAC betaalt het dividend over het boekjaar 1999 in twee keer uit. Als u gewone aandelen SOLVAC hebt, krijgt u nu al 1,45 EUR per aandeel en als u VV-aandelen SOLVAC hebt, krijgt u per aandeel 1,6433 EUR. De rest van het dividend wordt dan in de eerste jaarhelft van volgend jaar uitbetaald. De dividendbedragen zijn al bekend sinds 4 oktober en het aandeel noteert ook al sinds die dag "ex-dividend". Dat er een maand is verstreken tussen de dag dat het aandeel SOLVAC ex-dividend noteert en de dag waarop het dividend effectief wordt uitbetaald, heeft te maken met het ietwat speciale karakter van de aandelen SOLVAC. Alle aandelen SOLVAC zijn immers aandelen op naam. Dat betekent dat hun naam is ingeschreven in een register bij SOLVAC. Wie aandelen SOLVAC koopt, moet dan ook een formulier invullen dat bestemd is voor SOLVAC en dat volmacht koper heet. Beleggers die het aandeel bijvoorbeeld op vrijdag 1 oktober laatstleden kochten, hebben nog recht op het interimdividend. Beleggers die het op 4 oktober of later kochten niet meer. Dat er een maand verstreek tussen de dag waarop het aandeel ex-dividend noteerde en de effectieve uitbetaling komt omdat SOLVAC die tijd nodig had om alle "volmachten koper" te verzamelen en te ordenen om te zien wie recht heeft op het dividend. Nu kan SOLVAC tot de betaling daarvan overgaan.

KOERS VAN HET AANDEEL SOLVAC

Omdat van SOLVAC enkel aandelen op naam bestaan, zijn er wat specifieke geplogenheden aan verbonden, ook bij de uitbetaling van het interimdividend. Als indirecte belegging in Solvay blijft het alleszins een aanrader.

Deel dit artikel