Analyse
Wat moet u doen met BIL-aandelen ? 19 jaar geleden - dinsdag 25 mei 1999

WAT MOET U DOEN MET BIL-AANDELEN ?

Sinds enkele jaren bezit ik aandelen van de Banque Internationale à Luxembourg. Ik had vernomen dat de groep Dexia een openbaar omruilbod voor haar aandelen gelanceerd had. Maar toen ik naar mijn bankier stapte, antwoordde die dat het te laat was om op dat aanbod in te gaan. Wat kan ik nu doen met mijn aandelen ?

Een bliksemsnelle operatie

Het minste wat je kunt zeggen is dat Dexia er geen gras over heeft laten groeien. Oorspronkelijk had de Frans-Belgische groep tijdens de persconferentie beloofd zijn bod af te sluiten tijdens de tweede helft van mei. Uiteindelijk werd de operatie gestart op 26 april en werd de laatste inschrijvingsdag vastgelegd op 12 mei. Bovendien heeft Dexia geprofiteerd van de Luxemburgse, weinig strenge, reglementering die werd toegepast. Deze verbiedt reclame in kranten buiten het Groot-Hertogdom tijdens de duur van het bod en legt geen verplichting vast om het bod opnieuw te openen (in België moet dat als 90 % van de effecten ingebracht zijn). Dexia heeft evenwel de schrapping van het BIL-aandeel van de Luxemburgse beurs aangevraagd. Die zou ten laatste plaatsvinden op 31 augustus.

Weinig voordelige alternatieven

Om op uw vraag te antwoorden, er is jammer genoeg geen interessant alternatief voor het openbaar omruilbod. Het enige wat u kunt doen is een verkooporder plaatsen op de beurs met een prijslimiet. U maakt echter weinig kans om het equivalent van het bod in effecten (5 Dexia Belgium + 10 Dexia France + 41 000 frank) te krijgen. De koers van BIL op de Luxemburgse beurs blijft sinds het bod hardnekkig onder deze tegenwaarde. Op dit ogenblik is er nauwelijks iets meer dan 1 % van de aandelen in omloop, wat de transacties weinig liquide maakt.

Aandeelhouders volgens de wet "Rau" nog meer benadeeld

Bepaalde aandeelhouders, inwoners van Luxemburg (van Belgische of Luxemburgse nationaliteit) of gelijkgestelden, konden niet ingaan op het aanbod van Dexia en kunnen nu ook niet meer verkopen omdat hun aandelen geblokkeerd zijn. De Luxemburgse wet bepaalt immers dat de inwoners van het Groot-Hertogdom een deel van hun beleggingen in Luxemburgse aandelen mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen, op voorwaarde dat ze ze niet binnen de vier jaar verkopen. Maar in dit specifieke geval zullen de aandelen niet meer genoteerd zijn als de aandeelhouders ze zouden mogen verkopen. Bovendien hebben ze geen enkele garantie dat ze een bedrag zullen krijgen dat vergelijkbaar is met het bod. Dexia zou aan haar aandeelhouders een bod kunnen doen, maar wel door een prijsvermindering toe te passen in vergelijking met het aanbod dat al is afgesloten...

Een beetje fair play

Hoewel we in het geval van BIL Dexia er niet van kunnen beschuldigen de Luxemburgse reglementering te hebben overtreden, was een beetje fair play toch wenselijk geweest bij deze operatie. Door een ruimere informatieverspreiding op het juiste moment en een langere duur van het bod in de zin van de oorspronkelijke voorziene data hadden de klanten volledig geïnformeerd hun keuze kunnen maken. In plaats daarvan zitten sommigen nu met weinig liquide aandelen opgescheept die straks zelfs niet meer noteren.

Deel dit artikel