Analyse
Meer details over bod Usinor op Cockerill Sambre 18 jaar geleden - maandag 8 maart 1999

MEER DETAILS OVER BOD USINOR OP COCKERILL SAMBRE

COCKERILL SAMBRE (CS) publiceerde vorige week de resultaten over 1998. Dat zijn meteen de laatste resultaten van de groep als beursgenoteerde onderneming want CS wordt zoals bekend overgenomen door het Franse Usinor en zal wellicht van de beurs verdwijnen. Ook over openbaar bod (OBA) van Usinor op de aandelen CS die nog bij het publiek verspreid zijn, raakten meer details bekend.

Resultaten

COCKERILL SAMBRE maakte vorige week de resultaten bekend over 1998. Zonder rekening te houden met uitzonderlijke elementen steeg de winst, die in 1997 op 0,22 EUR (9 BEF) per aandeel lag, nu tot 0,65 EUR (26 BEF) per aandeel. Dat was vooral te danken aan de eigenlijke staalproductie, de core-business van CS. De groep profiteerde vooral van de hoge staalprijzen tijdens het eerste semester en van de aangehouden activiteit in de automobielbranche. Voor 1999 verwachten we, als gevolg van de economische groeivertraging in Europa voor CS een terugval van de winst tot ongeveer 0,3 EUR per aandeel, wat gezien de moeilijke gang van zaken in de staalindustrie toch nog meer dan behoorlijk is.

Details over OBA

Als u aandelen CS hebt is de gang van zaken bij de groep echter nog van weinig belang, want u gaat best in op het OBA van Usinor op CS. De door Usinor geboden prijs is niet bijster interessant, maar gezien de waarschijnlijke schrapping van de beursnotering hebt u feitelijk geen andere keuze. Tot 24 maart kunt u uw aandelen CS binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap. In ruil voor elk aandeel CS met coupon nr. 10 en volgende aangehecht krijgt u 4,09 EUR (165 BEF) plus een zogenaamde meerprijsbon. Die meerprijsbon geeft u het recht om in de periode tussen februari 2006 en mei 2007 nog wat cash op te strijken, zodat u voor uw aandelen CS dezelfde prijs krijgt als het Waalse Gewest, wanneer deze meerderheidaandeelhouder het saldo van zijn aandelen CS aan Usinor verkoopt (zie ook BW nr. 905). Dat oogt misschien beloftevol, maar de bon, waarvan de waarde momenteel zowat 8 frank bedraagt, is een beetje een vergiftigd geschenk. U moet immers 0,2 % leveringstaks betalen om hem materieel in handen te krijgen en hij kan hoogstens over 7 jaar iets opbrengen, maar dat is niet zeker, want daarvoor moeten de koersen van enkele Europese staalaandelen stijgen. Eventueel kunt u de bon op de openbare veiling van de beurs van Brussel verkopen, maar daarvoor moet u ook kosten betalen (meestal iets meer dan 1 % plus 200 à 300 frank vaste kosten), terwijl het niet zeker is dat u de bon daar op zijn juiste waarde kunt verkopen. De beste oplossing lijkt ons dan ook dat u de bon bijhoudt, op voorwaarde dat uw bankier erin toestemt hem gratis voor u te bewaren. Bij KBC, één van de instellingen die de operatie begeleidt, verzekerde men ons alvast dat de bon er gratis in bewaring kan worden gegeven.

Deel dit artikel