Analyse
Ingewikkeld kluwen rond aandeel Heineken 20 jaar geleden - maandag 4 mei 1998

INGEWIKKELD KLUWEN ROND AANDEEL HEINEKEN

De Nederlandse brouwer Heineken splitste op 5 mei zijn aandelen in vijf. Voortaan zijn ze ook niet meer beschikbaar in de vorm van aandelen aan toonder. Daarnaast betaalt het bedrijf ook een slotdividend uit over het jaar 1997 en kent het zijn aandeelhouders extra aandelen toe. We zetten alles even op een rijtje.

 

Toekenning

Heineken kent nieuwe aandelen toe aan zijn aandeelhouders. Elke vier aandelen Heineken in uw bezit, telkens vertegenwoordigd door coupon nr. 63, geven in wezen recht op één nieuw aandeel. Aangezien de aandelen Heineken ondertussen echter in 5 werden gesplitst en niet meer materieel leverbaar zijn (zie verder), worden vijf nieuwe aandelen Heineken op uw effectenrekening bijgeschreven. Op die nieuwe aandelen is geen Belgische roerende voorheffing verschuldigd.

 

Dividendbetaling

Heineken betaalt over het boekjaar 1997 een dividend uit van 3,5 gulden bruto per aandeel. Omdat het bedrijf eerder al een interimdividend betaalde van 1,5 gulden, krijgt u nog 2 gulden bruto per aandeel, in ruil voor elke coupon
nr. 64 die u binnenbrengt bij uw bank of beursvennootschap. Als u dat dividend bij een in België gevestigde bank int, houdt u na afhouding van de Nederlandse dividendbelasting en de Belgische roerende voorheffing netto 1,125 gulden (± 20 frank) per aandeel over.

 

Aandelen niet meer aan toonder en gesplitst

De nieuwe Heineken-aandelen zullen niet meer materieel worden geleverd. De aandelen Heineken zijn immers voortaan enkel nog beschikbaar in de vorm van zogenaamde CF-stukken die u moet laten inschrijven op een effectenrekening bij uw bank. Ook de bestaande aandelen aan toonder moet u inruilen tegen deze CF-stukken. Daarom moet u ook uw aandelen Heineken, waaraan de coupons nr. 65 tot 90 nog zijn vastgehecht, binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap. Elk aandeel geeft u recht op...vijf keer zoveel aandelen. Sinds 5 mei is het aandeel Heineken immers in vijf gesplitst.

Nog even op een rijtje

• Elke vier coupons nr. 63 geven u het recht op vijf nieuwe "gesplitste" aandelen.
• Elke coupon nr. 64 geeft u recht op een bruto-slotdividend van 2 gulden bruto over 1997.
• Breng uw aandelen op naam, met coupons nr.65 tot 90 aangehecht, zo snel mogelijk binnen, zodat uw tussenpersoon het nodige kan doen in verband met de splitsing van de aandelen, hun omzetting in CF-stukken en het plaatsen ervan op een effectenrekening.
• Sinds 5 mei kunt u enkel nieuwe, "gesplitste" aandelen op de beurs verhandelen.
• Hou goed voor ogen dat de hele operatie kosteloos gebeurt tot 31 augustus. Mocht uw bank of beursvennootschap toch extra kosten aanrekenen, probeer daar dan over te onderhandelen. De BBL, die de operatie begeleidt, rekent in elk geval geen extra kosten aan. Brengt u uw coupons en aandelen binnen na 31 augustus, dan zult u heel wat kosten moeten betalen.

 

Deel dit artikel