Nieuws

De FIRST-portefeuille van Ethias zal worden overgenomen door het Ierse Laguna Life DAC

11 maanden geleden - woensdag 25 april 2018
Uw tegoeden zullen dus niet meer worden gedekt door het depositogarantiestelsel. Reden tot bezorgdheid?

Garantiestelsel valt weg

Laguna Life DAC, een dochter van de herverzekeraar Monument RE uit Bermuda, koopt de FIRST A-portefeuille van Ethias. Deze telt nog zo’n 4400 FIRST-rekeningen, waarop in totaal ongeveer 176 miljoen euro aan tegoeden staan.

De FIRST-rekeningen (= levensverzekering van het type tak 21) bieden gemiddeld een rente van 3,46%, die gewaarborgd is voor het leven! De contractvoorwaarden die gelden voor het gewaarborgd rendement blijven dezelfde onder het beheer van Laguna.

Er is wel één verschil: uw tegoeden zullen niet langer gedekt zijn door de Belgische depositogarantie, die tegoeden beschermt tot 100 000 euro per persoon en per verzekeraar. In Ierland bestaat namelijk zo’n garantie niet, althans niet voor levensverzekeringen van het type tak 21 zoals de FIRST-rekening.

Solvency II

Uw tegoeden zullen dus niet meer worden gedekt door een garantiestelsel. Is dat zorgwekkend? Niet noodzakelijk. Ruim een jaar geleden werd namelijk de Europese richtlijn “Solvency II” van kracht.

Deze legt verzekeraars strengere solvabiliteitsnormen op (o.a. hogere kapitaalbuffers aanleggen) teneinde de verzekeringsnemers nog beter te beschermen. Net als vroeger is voorzien dat bij een eventueel faillissement, de verkoopopbrengst van de onderliggende beleggingsportefeuille en onroerende goederen waarin de premies zijn belegd, eerst toekomen aan de verzekeringnemers.

Vraag is nu echter of u er blind op kunt vertrouwen dat uw FIRST-rekening absoluut veilig is bij het Ierse Laguna? Laten we zeggen dat het niet minder veilig is dan bij een andere (buitenlandse) verzekeringsmaatschappij. Ook ligt het risico dankzij Solvency II nu een stuk lager.

Wat met Ethias First Fiscaal en First Pensioensparen?

In het kader van pensioensparen of langetermijnsparen bood Ethias in het verleden ook First-rekeningen aan met een fiscaal voordeel. Deze fiscale contracten blijven strikt gescheiden en blijven dus onder het beheer van Ethias. Ze worden dus niet overgenomen door Laguna Life DAC.

Uitkoopactie op komst

De overname van de FIRST-rekeningen door Laguna is onder voorbehoud van de goedkeuring door de Nationale Bank van België en de Ierse regulator (CBI). Eens dat is gebeurd, zal Ethias de FIRST-rekeningen overdragen en zullen deze worden omgedoopt tot Laguna Life DAC. Daarbij wordt zoals gezegd niet geraakt aan de contractvoorwaarden (gewaarborgd rendement, enz.). Deze blijven dezelfde!

Aan de houders van de FIRST A-rekening die absoluut geen risico met hun kapitaal willen nemen, biedt Laguna Life DAC echter een uitweg aan de hand van een uitkoopactie. Wanneer en tegen welke voorwaarden deze zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Ethias lanceerde in de zomer van 2017 eveneens een uitkoopactie. Daarbij bood het een uitstappremie van 25%. Wie absoluut geen kapitaalrisico wil nemen, krijgt binnenkort dus de mogelijkheid om alsnog uit te stappen.

Wat voorafging: met het mes op de keel

Toen Ethias aankondigde dat het op zoek zou gaan naar een buitenlandse overnemer en het zijn laatste afkoopronde met een premie van 25% lanceerde, schreven wij dat we het oneerlijk vonden dat Ethias gezien de onzekerheid rond de toekomstige overnemer, klanten poogde te overtuigen om in te gaan op de uitkoopactie, in plaats van hen een levenslange hoge rentevoet te laten genieten.

Aan de beleggers die liever het zekere voor het onzekere namen, raadden wij toen aan om op het aanbod van Ethias in te gaan en de premie van 25% te incasseren. Ook vroegen Ethias toen dat het van de toekomstige overnemer een uitkoopactie zou eisen die aan dezelfde voorwaarden zou voldoen.

 

Deel dit artikel