Nieuws

Waargebeurd: verzekeraar rekent te veel roerende voorheffing aan

2 jaar geleden - donderdag 2 februari 2017
Uit dit verhaal blijkt eens te meer dat u als spaarder steeds op uw hoede moet blijven.

Fout van de verzekeraar

Een aantal jaren geleden tekende dhr. C. in op een tak 26-levensverzekering bij Generali. De einddatum van dat product was 29 december 2016 en aangezien de verworven intresten belastbaar zijn, hield de verzekeraar op het moment van terugbetaling terecht roerende voorheffing af ten voordele van Vadertje Staat.

Tot grote verbazing van dhr. C. wordt hem echter 30% roerende voorheffing aangerekend, terwijl de einddatum van zijn contract in 2016 lag, toen de voorheffing nog 27% bedroeg. Volgens de verzekeraar valt de belasting tegen 30% te verklaren doordat de betaaldatum zich begin januari 2017 situeerde en dus de fiscale regels van dit jaar gelden.

Dhr. C. is het daar echter niet mee eens en vindt dat men naar de einddatum van zijn contract moet kijken. Terecht...

 

Goede afloop

Na wat brieven over en weer, en na tussenkomst van de makelaar van dhr. C., schikt Generali zich uiteindelijk naar de visie van dhr. C en betaalt de maatschappij hem een bedrag van 80 euro terug, wat overeenstemt met de 3% te veel betaalde voorheffing.

 

Blijf op uw hoede

Eind goed, al goed, dus, maar dit verhaal toont nog maar eens aan dat u altijd alert moet blijven. Intresten die verkeerd berekend werden, kosten of taksen die ten onrechte werden aangerekend... ook banken en verzekeraars kunnen zich vergissen.

Als u zeker bent van uw stuk maar u vindt geen gehoor bij uw financiële tussenpersoon, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen opdat wij u zouden kunnen helpen.

 

Tak 26-producten

Tak 26-producten zijn levensverzekeringscontracten met een looptijd van bepaalde duur. De intresten worden in 1 keer uitbetaald op de voorziene einddatum. Het belegde kapitaal is gewaarborgd (vóór kosten), en er is ook een gewaarborgd minimumrendement, dat eventueel nog aangevuld kan worden met een (facultatieve) winstdeelname. 

In tegenstelling tot bij tak 21-spaarverzekeringen betaalt u bij tak 26-producten geen taks van 2% op elke storting, maar de intresten van tak 26-producten zijn wel altijd onderworpen aan roerende voorheffing, terwijl dat bij tak 21 niet het geval is indien uw contract ouder is dan 8 jaar. 

Gezien het lage renteklimaat zijn tak 26-producten momenteel niet interessant meer en er zijn trouwens ook steeds minder verzekeraars die ze nog promoten.

Deel dit artikel