Nieuws

Makelaar in de fout: Test-Aankoop invest springt in de bres voor een klant die zijn kapitaal verloor

2 jaar geleden - donderdag 19 januari 2017
De makelaar van een van onze abonnees bezondigde zich aan een ernstige beroepsfout, waardoor onze lezer een fors deel van zijn kapitaal kwijtspeelde.
Makelaar in de fout: Test-Aankoop invest springt in de bres voor een klant die zijn kapitaal verloor

Makelaar in de fout: Test-Aankoop invest springt in de bres voor een klant die zijn kapitaal verloor

Met de hulp van Test-Aankoop en van zijn advocaat kon hij echter zijn kapitaal recupereren.

 

Gouden bergen beloven…

Na zijn scheiding en de verkoop van de gezamenlijke woning, beschikt dhr. Kowalski over een kapitaal van 125.000 EUR dat hij tijdelijk wil beleggen in afwachting van de aankoop van een klein appartement. Hij spreekt erover met zijn vriend Guy D., zeg maar de "huismakelaar" wiens vader voorheen ook al de makelaar van de familie Kowalski was geweest. Het vertrouwen is dus groot.

Dhr. Kowalski verduidelijkt dat hij een belegging zoekt waarbij zijn kapitaal beschermd is op de eindvervaldag en hij voegt eraan toe dat hij geen ervaring heeft met beleggen. De makelaar geeft hem het advies om de totaliteit van zijn kapitaal in een verzekeringscontract te stoppen van de Ierse maatschappij Hansard.

Dhr. Kowalski gaat ervan uit dat het om een verzekeringscontract zonder kapitaalrisico gaat, waarbij het rendement "altijd positief" is. Guy D. verzekert hem nog dat zijn kapitaal op elk moment beschikbaar blijft en dat een volledige en kosteloze geldopname mogelijk is na vijf jaar. Daarnaast krijgt dhr. Kowalski een simulatie te zien waarin zijn startkapitaal van 125.000 EUR na 10 jaar is aangegroeid tot 265.622 EUR. In juli 2006 ondertekent hij het contract en een paar dagen later stort hij zijn 125.000 EUR naar de verzekeraar.

 

Pijnlijke verliezen in de realiteit

Twee jaar gaat voorbij en in 2008 wil dhr. Kowalski een flat kopen en daarvoor een groot bedrag opnemen. Men legt hem uit dat hij, gezien het hoge rendement van zijn levensverzekering, daar beter niet zou aankomen en het voordeliger is om het bedrag te lenen, wat dhr. Kowalski dan ook doet. Later blijkt wel dat de hoge trimestriële beheerskosten en de kosten voor financieel advies (in werkelijkheid de makelaarscommissies) het belegde kapitaal behoorlijk aanvreten.

In 2011, vijf jaar na de start van het contract, wil dhr. Kowalski, die intussen wel al zowat 71.000 EUR weer heeft opgenomen, het contract beëindigen en het saldo van zijn belegging recupereren. Op dat moment krijgt hij te horen dat zijn kapitaal niet gewaarborgd is, maar enkel "beschermd", dat er erg hoge uitstapkosten gelden, en dat sommige fondsen waarin het kapitaal werd belegd inmiddels werden geschorst.

De waarde van zijn contract bedraagt minder dan 4000 euro! Dhr. Kowalski verloor dus maar liefst 50.000 EUR of 40% van zijn oorspronkelijke 125.000 EUR, en hij moet ook nog eens een lening aflossen. Door het hele verhaal moet hij later met pensioen dan hij eigenlijk van plan was.

 

Test-Aankoop neemt de zaak onder de loep

Wij komen tot de vaststelling dat het contract wel degelijk erg hoge risico's inhoudt, en dat ook de kosten en commissielonen o.i. buitensporig hoog zijn (wat verklaart waarom sommige makelaars het product gretig aanprezen, ongeacht de belangen van hun klanten). Sommige fondsen waarin werd belegd, zijn zogenaamde life settlements in de VS, fondsen die kapitaalverzekeringen overkochten van verzekerden die vervroegd aan hun kapitaal wilden kunnen. Maar aangezien die fondsen werden geschorst, moet dhr. Kowalski niet hopen dat hij op korte termijn ook maar iets zal recupereren van zijn geld dat erin werd belegd. De schorsingen waren het gevolg van nalatigheden, fouten en bedrog door enkele van de vele partijen die een rol speelden bij het op touw zetten van dit type producten (in België verbood toezichthouder FSMA daarna trouwens dat ze nog gecommercialiseerd zouden worden bij ons).

Na onze analyse laten we dhr. Kowalski weten dat zijn makelaar in onze ogen een zware beroepsfout heeft gemaakt door hem een risicovolle tak 23-levensverzekering (gekoppeld aan beleggingsfondsen) aan te raden, wat totaal niet strookte met zijn behoeften. We raden hem ook aan een advocaat onder de arm te nemen om zijn rechten juridisch af te dwingen en te recupereren wat hem toekomt.

 

Het vonnis

Na een eerste vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, geeft het Hof van Beroep te Luik gelijk aan dhr. Kowalski. De rechter oordeelt dat de makelaar de plicht om zijn klant op een duidelijke en begrijpelijke manier te informeren en te adviseren niet heeft nageleefd, o.a. door te stellen dat het kapitaal "beschermd" was, zonder te verduidelijken dat dit niet hetzelfde was als "gewaarborgd". Onze abonnee recupereert uiteindelijk volledig zijn begininleg, na aftrek van de taks op premies van levensverzekeringen (op dat moment 1,1%).

Deel dit artikel