Nieuws

Afer Europe+: 2,65% in 2016 voor het Waarborgfonds

2 jaar geleden - vrijdag 13 januari 2017
Terwijl de spaarrente een absoluut dieptepunt bereikte, zette het Waarborgfonds van AFER Europe+, een spaarverzekering van de tak 21, een erg degelijk rendement neer in 2016.

Het rendement van AFER, namelijk 2,65%, is weliswaar ook een daling t.o.v. 2015 (3,05%), maar toch behoort het tot de beste prestaties van de markt. En wat nog belangrijker is, het rendement ligt hoger dan het inflatiepeil van afgelopen jaar (ongeveer 2%). En dat is voor risicoloze beleggingen maar zelden het geval.

Kon u in het verleden al intekenen op het Waarborgfonds van AFER Europe+ (tegenwoordig kunt u geen nieuwe contracten meer sluiten), dan kunt u stortingen blijven doen. En als abonnee van Test-Aankoop invest geniet u bovendien van verlaagde instapkosten, namelijk 0,50% i.p.v. 2%.

Heeft u geen contract bij AFER Europe+, ontdek dan hier welke andere spaarverzekeringen we u aanbevelen.

 

Welke rendementen brengt de toekomst?

De 2,65% die Afer zopas bekendmaakte, is het rendement dat van toepassing is voor tegoeden die in 2016 op de rekening stonden. We herinneren u eraan dat de gewaarborgde rente vorig jaar 0,75% bedroeg. Dit betekent dat de belegger een winstdeelname van 1,90% werd toegekend.

De gewaarborgde rente voor dit jaar (tot 31 december) werd echter neerwaarts herzien tot 0,375%, wat niet echt om over naar huis over te schrijven is. Toch blijven we geloven dat AFER Europe+ nog in staat is om net als in het verleden puike rendementen neer te zetten in de toekomst.

Uiteraard zou het rendement nog kunnen zakken, net als dit het geval is voor alle andere spaarverzekeringen. Wat ons echter geruststelt, is dat de verzekeraar vooruitziend is geweest door een deel van de rendementen van de voorbije jaren opzij te zetten als reserve, die aangesproken kan worden in magere jaren.

 

Voor wie?

Spaarverzekeringen zijn geschikt als u als belegger op zoek bent naar een risicoloze belegging (gegarandeerd kapitaal, zonder rekening te houden met de kosten) voor op de lange termijn.

Ook raden we u aan om uw geld voor een periode van 8 jaar te beleggen, rekening houdend met de kosten en fiscale factoren. Op elke nieuwe storting u in het Waarborgfonds van AFER Europe+ zult u immers instapkosten betalen (2%, verlaagd tot 0,50% abonnees van TAi), waaraan nog een verzekeringstaks van 2% wordt toegevoegd. In tegenstelling tot de meeste verzekeraars rekent AFER Europe echter geen uitstapkosten aan. Tekende u echter minder dan 8 jaar geleden in op uw contract, dan zult u nog roerende voorheffing moeten ophoesten (30%).

 

Een veilig product?

Het Waarborgfonds van AFER Europe+ wordt in werkelijkheid beheerd door Aviva in Frankrijk. Het product dat in België wordt gecommercialiseerd, valt onder het Belgisch recht maar de tegoeden tot 70.000 euro per persoon worden beschermd door de Franse garantieregeling.

Tot 70.000 euro riskeert u dus niets. Maar weet dat zelfs boven dit bedrag uw tegoeden ruimschoots worden beschermd. Zo zou u als klant van AFER Europe+, mocht Aviva failliet gaan, als eerste uw kapitaal recupereren.

Voor de rest is Aviva, net als alle andere verzekeraars, onderworpen aan prudentiële normen. Zo moet de verzekeraar op elk moment kunnen aantonen dat het kapitaal waarover hij beschikt wel degelijk de spaardeposito's kan dekken. Daarnaast moet hij ook een veiligheidsbuffer aanleggen. Is deze buffer onvoldoende, dan kunnen de financiële autoriteiten maatregelen opleggen, en bijvoorbeeld eisen dat de aandeelhouders van de verzekeraar vers kapitaal zouden aanbrengen om de veiligheidsbuffer opnieuw aan te leggen.

Deel dit artikel