Nieuws

2017 wordt voor de spaarder die geen risico’s wil nemen, ook moeilijk

2 jaar geleden - donderdag 29 december 2016
De langetermijnrente zal slechts langzaam stijgen, terwijl de rentevergoeding op de spaarrekening dicht bij het vriespunt zal liggen.

Geef voor uw spaargeld op lange termijn (minstens acht jaar) de voorkeur aan een spaarverzekering
Het rendement op die producten zal nog licht lager gaan. Niettemin haalt u hier wel een rendement dat hoog genoeg is om de toenemende levenskost te counteren. Gelet op de verwachte inflatiestijging, is dat het enige wat telt in 2017.

Rente op lange termijn stijgt stilaan

Recentelijk besliste de Europese Centrale Bank (ECB) om langer obligaties in te kopen (tot eind 2017 i.p.v. maart), zij het voor minder grote bedragen en met meer keuzevrijheid dan voorheen. Die politiek zorgt ervoor dat de rentevoeten op korte termijn negatief zullen blijven en dat de rentevoeten op lange termijn ietwat hoger kunnen postvatten, voor zover er ook sprake is van inflatie.

Tegelijkertijd is de economie binnen de eurozone nog niet sterk genoeg om zich aan te passen aan te hoge rentes. Het meest waarschijnlijke scenario is dan ook dat de langetermijnrente beperkt zal stijgen in 2017.

Rentevergoeding op spaarrekeningen

De rentevergoeding op spaarrekeningen hangt vooral af van het niveau van de kortetermijnrentes. Die zullen grotendeels negatief blijven. De banken zullen de rente op spaarrekeningen dan ook rond het wettelijke minimum (basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,10%) houden.

De spaarrekeningen die we aanbevelen zullen daar meer van blijven profiteren, hoewel we niet kunnen uitsluiten dat de rentes nog verder zullen dalen in de loop van het jaar. Die rekeningen blijven interessant om zo goed mogelijk op te boksen tegen de inflatie (=stijging van de levenskost).

In 2017 verwachten we aldus een Belgische inflatiestijging tot 1,8%. U verliest aan koopkracht als uw spaargeld minder opbrengt. Als u voor een goede rekening kiest, vermindert u dat risico.

Ontdek welke spaarrekeningen momenteel het interessantst zijn.

Beleggen in obligaties of niet?

Ook obligaties kennen historisch zwakke rendementen. Gebruik onze vergelijkingsmodule voor obligaties en ga het zelf na.

Zo biedt de laatste Belgische staatsbon van begin december met een looptijd van tien jaar slechts een nettorendement van 0,42%. Niet enkel overheidsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties bieden povere rendementen. Emittenten met een goede kredietwaardigheid bieden minder dan 1% netto. De obligaties met royalere coupons dragen vaak een hoger risico (dat de obligatie niet kan worden terugbetaald).

We raden u aan om globaal genomen obligaties te vermijden. Het is ongunstig om gedurende verschillende jaren uw spaargeld te parkeren in een obligatie die u nauwelijks iets opbrengt. Het huidige rentepeil houdt geen rekening met de terugkeer van inflatie. In het kort, als u een obligatie op lange termijn koopt, riskeert u een lager rendement dan de inflatie en zult u geen profijt kunnen halen uit de stijging van de rentevoeten.

 

Deel dit artikel