Dossier
Spaarverzekeringen: rendementen hoger dan bij een spaarrekening

Artikels

 • Artikel
  Spaarverzekeringen: rendementen hoger dan bij een spaarrekening 3 jaar geleden - donderdag 20 oktober 2016
  Hoewel ook de rendementen van spaarverzekeringen de voorbije jaren een dalende lijn vertonen, blijven ze nog altijd hoger dan die van een spaarrekening. Voorwaarde is wel dat u uw geld minstens acht jaar kunt laten staan, gezien de kosten en de fiscaliteit. Uw kapitaal (na aftrek van de kosten) is gewaarborgd door de verzekeraar, en indien die failliet zou gaan, komt het depositogarantiefonds tussen tot 100.000 euro per persoon.

   

  Rendementen dalen, maar blijven wel interessant

  Het rendement van spaarverzekeringen is gekoppeld aan de obligatierentes. De verzekeraars beleggen het geld dat u hen toevertrouwt immers vooral in obligaties. De coupons die aangeboden worden door die obligaties dienen als beloning voor uw spaargeld. Maar sinds enkele jaren gaan die coupons in dalende lijn, en telkens een verzekeraar een obligatie op einddatum moet vervangen door een nieuwe obligatie, kan hij zich verwachten aan lagere opbrengsten. Het is dan ook logisch dat het rendement van de spaarverzekeringen elk jaar wat afkalft.

  Toch trekken sommige verzekeraars beter hun streng doordat ze de voorbije jaren een voorzichtig en vooruitziend beheer hebben toegepast, waardoor ze nog meer obligaties in portefeuille hebben die wel nog hogere coupons bieden. Die verzekeraars moeten normaal in staat zijn om ook de komende jaren nog een rendement te bieden van boven de 2%, al wordt dat nergens formeel gewaarborgd.

  Omgekeerd zijn er ook verzekeraars die vooral de voorbije jaren veel spaargeld hebben binnengehaald, op een moment dus dat de rentes al laag waren. Daardoor konden zij dat kapitaal enkel beleggen in obligaties met een lage coupon, wat het rendement van hun spaarverzekering deed verwateren. Nog andere verzekeraars zitten dan weer met het feit dat ze nog hoge rendementen uit het verleden (3,75% en zelfs 4,75%) moeten blijven bieden op oude contracten. Zij kunnen het zich daardoor niet veroorloven om meer te bieden aan spaarders die recentelijk een contract onderschreven en dus van lagere gewaarborgde rentevoeten genieten.

  Als spaarder is het niet zo makkelijk om die verzekeraars te vinden die nog in staat moeten zijn om de komende jaren goede rendementen neer te zetten. Gelukkig helpt Test-Aankoop u daar graag mee, en onze favoriete spaarverzekeringen koppelen nog mooie rendementen aan een lage kostenstructuur.

   

  Gewaarborgde rentevoet en winstdeelname

  Het rendement van een spaarverzekering bestaat uit twee elementen: de gewaarborgde rentevoet en de winstdeelname.

  De gewaarborgde rentevoet wordt gewaarborgd gedurende een bepaalde periode na storting (vaak 8 tot 15 jaar, maar soms ook maar 1 jaar). Er zijn ook nog contracten met een rentevoet die levenslang gewaarborgd blijft, maar de hoogte van die rentevoet is dus afhankelijk van het moment van storting. Voor stortingen in de toekomst geldt uiteraard de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

  De winstdeelname wordt elk jaar bepaald door de verzekeraar en is afhankelijk van zijn resultaten. Als er een winstdeelname wordt uitgekeerd, komt die bovenop de gewaarborgde rentevoet. De uitkering van een winstdeelname is facultatief (dus niet zeker, het kan zijn dat er bepaalde jaren geen winstdeelname wordt uitgekeerd). Soms zijn er aan het verkrijgen van de winstdeelname ook bepaalde voorwaarden gekoppeld (bijv. een minimaal rekeningsaldo, enz.).

  Door de daling van de obligatierente waren de verzekeraars de voorbije jaren genoodzaakt om de gewaarborgde rentevoeten op hun spaarverzekeringen gevoelig terug te schroeven. Het rendement is dan ook in grotere mate afhankelijk geworden van de winstdeelname.

   

  Deel dit artikel