Analyse
De rendementen van de spaarverzekeringen voor 2016 lopen zeer sterk uiteen 1 jaar geleden - donderdag 23 maart 2017
Wij helpen u een degelijke keuze te maken.

Het Waarborgfonds van AFER Europe+ is het interessantst, maar nieuwe stortingen zijn beperkt tot wie al een rekening heeft. (abonnees van Test-Aankoop betalen 0,50% instapkosten in plaats van 2%).
Federale (Vita Invest Dynamic) en Generali (Self Life Dynamico) bieden eveneens interessante voorwaarden. Bij die laatste betaalt u minder instapkosten bij de makelaars DefA en VDV Conseil (als abonnee van Test-Aankoop).
Bezit u een contract bij Integrale (786), hou het dan goed bij maar voer geen nieuwe stortingen meer uit. Die nieuwe stortingen dreigen in de toekomst een minder interessant rendement te bieden, terwijl de oudere stortingen een hoge gewaarborgde rente blijven genieten.
Voor meer informatie, raadpleeg onze spaarverzekeringsselector.

 

Wat is een spaarverzekering?

Start u met sparen via een spaarverzekering, dan sluit u een contract met uw verzekeraar. Het contract bepaalt dat uw kapitaal op elk moment gegarandeerd is door de verzekeraar, uitgezonderd eventuele kosten en taksen. Die laatste garandeert ook voor elke storting een minimumrente gedurende een bepaalde termijn (een jaar, acht jaar tot zelfs het einde van het contract). Bovenop die rente kan elk jaar een winstdeelname komen, maar die is niet gegarandeerd en kan zelfs nul bedragen.

Dalende rendementen

Als u het rendement geboden in 2015 en in 2016 vergelijkt, merkt u dat het overal merkbaar gedaald is. Al in 2015 was het rendement lager dan de jaren ervoor. De schuldige? De obligaties. De verzekeraars beleggen immers het grootste deel van de gelden die u hen toevertrouwt in obligaties. De coupons die die obligaties opleveren, dienen om het rendement van de spaarverzekeringen te betalen.

Maar de coupons van de obligaties zijn dus van jaar tot jaar afgenomen. Spaarverzekeringen bieden voorlopig echter nog altijd een hoger rendement dan spaarrekeningen, termijnrekeningen of nieuwe obligaties, waarvan het rendement lager is dan 1%. En dat omdat de verzekeraars in portefeuille nog obligaties hebben die ze enkele jaren geleden kochten en die nu nog genereuze coupons opleveren. Maar telkens een van die obligaties op vervaldag komt, wordt ze vervangen door een met een lagere coupon. Logisch dat het rendement elk jaar beetje bij beetje afkalft.

 

Nog interessant

De obligatierentes bereikten in 2016 een historisch dieptepunt. Sindsdien zijn ze licht gestegen. Die trend zal zich wellicht voortzetten, weliswaar in bescheiden mate. Genoeg om de daling van het rendement van spaarverzekeringen wat af te remmen, maar nog niet volledig te stoppen. Daarvoor moeten de rentes eerst hoger gaan. En toch blijven spaarverzekeringen het enige interessante alternatief om op lange termijn zonder risico's te sparen, op voorwaarde dat u het juiste product kiest!

 

Kies een product in staat om een behoorlijk rendement te bieden

Vertrouw niet op de in het verleden behaalde rendementen om uw spaarverzekering te kiezen. Ze zeggen niets over wat u nog kunt krijgen.

Een spaarverzekering kiezen op basis van de geboden gewaarborgde rente (hoe hoger, hoe beter) houdt ook alsmaar minder steek. Alle verzekeraars hebben de gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen drastisch verlaagd, soms zelfs tot 0%.

Tegenwoordig moet u dus vooral kijken naar hun vermogen om een fraaie winstdeelname (bovenop de gewaarborgde rente) te genereren. AFER Europe+ bijvoorbeeld biedt sinds lang een gewaarborgde rente die lager is dan die van vele andere verzekeraars (0,75% in 2016, 0,375% dit jaar). En nochtans weet de spaarverzekering regelmatig een meer dan behoorlijk rendement te behalen (3,05% in 2015 en 2,65% in 2016).

Andere verzekeraars ondervinden daarentegen veel meer moeilijkheden om nog een aanvaardbaar rendement te bieden. Een indicator: wanneer een verzekeraar nog hoge rendementen (3,75% en zelfs 4,75%) moet storten op oude contracten, is de kans groot dat er niet veel meer valt uit te keren aan de spaarders die een nieuw contract openen.

 

Beperk de kosten

De kosten zijn de achilleshiel van heel wat spaarverzekeringen. Terwijl hun rendement met moeite nog meer dan 2% per jaar bedraagt, komen instapkosten van 3% en zelfs meer (tot 6 of soms 7%!) erop neer dat een groot deel van uw rente verloren gaat in de zakken van de verzekeraar. Zonder rekening te houden met het feit dat elke nieuwe storting belast wordt met een taks van 2%.

Wij vinden dat de instapkosten niet hoger mogen zijn dan 1%. Vraagt uw makelaar meer, onderhandel dan of kijk elders. Voor de producten die we aanraden, gaan de kosten niet boven de 1%.

De verzekeraars rekenen ook beheerkosten aan. Meestal zijn die al afgetrokken van het aangekondigde rendement. Is dat niet het geval, dan vertekent dat de vergelijking. De rendementen die we vermelden, houden alle rekening met de beheerkosten.

Tot slot zijn er ook nog uitstapkosten. Die kunnen zwaar doorwegen op uw rendement als u te vroeg overgaat tot een opvraging. Om de factuur te beperken, wacht u beter acht jaar vooraleer u uit het product stapt; de kosten verminderen dan aanzienlijk. Hebt u dringend geld nodig, dan bieden veel verzekeraars toch de mogelijkheid om een klein deel van uw spaargeld op te vragen zonder kosten.

Als we over acht jaar spreken, is dat ook omdat die acht jaar overeenstemt met de termijn waarna een contract fiscaal voordelig wordt. In geval van een opvraging na acht jaar, zijn de rentes vrijgesteld van roerende voorheffing (30%).

Deel dit artikel