Analyse
Een aantal spaarverzekeringen maakten hun rendement voor 2016 bekend 1 jaar geleden - dinsdag 7 februari 2017
Credimo en Allianz onthulden hun cijfers.

Credimo: niet meer dan 1,5%

Credimo zette in2016 met haar spaarverzekeringen rendementen neer die onder het markgemiddelde blijven.
–Zo bood Credo21 Safe een rendement van1,15% vorig jaar, wat bijna een halvering is ten opzichte van de2% in2015. Contracten die nog genieten van een hogere gewaarborgde rente dan1,15%, kregen dat gewaarborgd rendement, maar ook niets meer. De gewaarborgde rentevoet voor nieuwe stortingen bedraagt0,75%.

– De spaarverzekering Credo21 Dynamic bood in 2016 slechts een iets hogere rente, met name 1,5%. Ook dit is een forse daling ten opzichte van 2015 (2,25%). Bij dit product geldt geen gewaarborgde rentevoet (0%) en hangt het rendement dus volledig af van de (facultatieve) uitkering van een winstdeelname.

Geen van deze twee producten is interessant. Wilt u risicoloos sparen op lange termijn (minstens 8 jaar), dan kiest u beter voor een van de spaarverzekeringen uit onze favorietenlijst.

Allianz Safe: winstdeelname van 0,75% en daarmee basta

Allianz Safe, een tak21-spaarverzekering van de Duitse verzekeraar, keert over 2016 een winstdeelname uit van 0,75%. Dat is meteen ook het rendement aangezien er geen gewaarborgde rente (0%) is. Toch wel een erg mager beestje en één van de laagste op de markt.

Het rendement van een aantal andere spaarverzekeringen van Allianz, waarop u niet meer kunt intekenen, maar waarop bestaande klanten wel stortingen kunnen blijven uitvoeren, zetten we hierna voor u op een rijtje.
– voor Invest for Life Dynamic3A is dat 1,50% in 2016,
– voor Invest for Life Dynamic 0,50%,
– voor Invest for Life3A en Invest for Life Protect 1% (tot zelfs 2,75% voor oudere contracten die nog van een hoge gewaarborgde rentevoet genieten).
– voor Invest for Life steeg het rendement niet uit boven de gewaarborgde rentevoet. De minst gelukkigen moesten vrede nemen met 0,25%, voor oudere contracten kan het rendement nog oplopen tot 3,25%.

 

Deel dit artikel