Analyse
Axa schrapt rente van 4,75 % nochtans levenslang gewaarborgd 1 jaar geleden - dinsdag 19 juli 2016
Hoewel het Crest20-contract levenslang een minimumrente van 4,75 % zou moeten bieden, kondigde AXA aan dat deze rente op 23 maart is verlaagd.

Kunt u een vergoeding voor de geleden schade eisen? Dat is de vraag die we tegen het licht houden. We houden u over het verdere verloop op de hoogte.

 

Concreet

– Voor stortingen gedaan voor het jaar 2000, zijn er geen wijzigingen. De gewaarborgde rente blijft 4,75 %. 
– Voor stortingen uitgevoerd tussen 1 januari 2000 en 12 februari 2016 is de gewaarborgde rente sinds 23 maart 2016 3,75 %. 
– Voor stortingen tussen 13 februari en 21 juni 2016 bedraagt de rente sinds 23 maart 2016 nog 2 %. 
– De gewaarborgde rente voor stortingen uitgevoerd vanaf 22 juni 2016 is nog slechts 0,20 %. 

Om zijn beslissing te rechtvaardigen, wijst AXA op een nieuwe wet van 13 maart 2016. Deze wet verbiedt de bank om nog langer de hoge rentevoeten, die ze nochtans had beloofd, te behouden. Terwijl de aanhoudende daling van de obligatierentes heel wat verzekeraars dwingt om hun vergoedingen neerwaarts te herzien, komt deze wet, waarvoor AXA volgens onze informatie heeft gelobbyd, net op tijd want op die manier kan de maatschappij de waarborg, die de bank nog jaren aan haar klanten bindt, opzeggen. AXA gaat zelfs veel verder dan de wet voorschrijft want de gewaarborgde rente op nieuwe stortingen bedraagt 0,20 % terwijl het wettelijk plafond op 2 % ligt. Onaanvaardbaar. 

Hoewel het Crest20-contract in het begin voorzag dat de levenslang gewaarborgde minimumrente van 4,75 % niet alleen van toepassing was op de middelen op rekening maar ook op toekomstige stortingen, blijft daar vandaag voor spaarders die sinds 2000 stortingen doen maar weinig meer van over. 

Volgens ons kan AXA zijn verantwoordelijkheid geenszins ontlopen...

zelfs als de wet de bank verplicht om de gewaarborgde rente op het Crest20-contract te verlagen. Want AXA heeft nooit zijn klanten aangegeven dat de rente van 4,75 % niet levenslang zou kunnen zijn (als de wet bijvoorbeeld zou veranderen). Onvergeeflijk voor een professional als AXA. Volgens ons heeft geen enkele andere verzekeringsmaatschappij reeds aangedurfd om in een flexibel contract (waarop stortingen vrij zijn) aan te geven dat een minimumrente van 4,75 % ook gewaarborgd is voor toekomstige stortingen. Het aanbod van AXA was dus zelfs geen courante marktpraktijk.

 

Wat te doen?

Doe allereerst geen nieuwe stortingen meer in uw Crest20-contract. Een storting is hetzelfde als akkoord gaan met de nieuwe tariefvoorwaarden.

 

Deel dit artikel