Nieuws

Slapende spaartegoeden : laat ze u niet afnemen

25 dagen geleden - vrijdag 21 juni 2019
Hoe kunt u nagaan of u slapende rekeningen hebt en wat kunt u doen als dat het geval is? U ontdekt het hier zodat u eventueel kunt terugvragen wat van u is.

Zo’n 483 miljoen euro aan slapende tegoeden stonden eind 2018 te wachten om opgeëist te worden. Met behulp van uw elektronische identiteitskaart of de mobiele app itsme kunt u zelf nakijken of u slapende tegoeden hebt.

Slapende rekening?

Uw rekening wordt beschouwd als ‘slapend’ als u er minstens vijf jaar lang geen verrichtingen op deed én u verder geen contact meer hebt gehad met uw bank. Daarbij wordt gekeken naar alle rekeningen die u bij de bank hebt. Stel dat u al zeven jaar lang geen transacties deed op uw spaarrekening maar u wel dagelijks transacties doet met uw zichtrekening, dan wordt uw spaarrekening niet als slapend beschouwd. 

Toch eens nagaan

U kunt online in het register van de slapende tegoeden opzoeken of er eventuele slapende rekeningen op uw naam staan. Om dat te doen:
– Surf eerst naar www.myminfin.be.
– Klik linksboven op de blauwe knop ‘Meld u aan’. Volg de instructies door bv. uw eID-kaartlezer aan te sluiten en uw elektronische identiteitskaart in te geven. 
– Ga eenmaal u bent aangemeld naar de rubriek ‘Mijn betalingen en teruggaven’ en klik op ‘Mijn slapende tegoeden raadplegen’. U krijgt vervolgens te zien welke slapende tegoeden op uw naam staan. 
Hebt u geen toegang tot MyMinfin, dan kunt u ook een schriftelijk verzoek tot opzoeking indienen. Het opzoekformulier vindt u op www.slapendetegoeden.be of kunt u via onze ledendienst. U kunt dat ingevuld, ondertekend en vergezeld van een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart terugsturen naar Dienst Slapende Rekeningen, Kunstlaan 30 - 1040 Brussel, of naar emailadres info.cdcdck@minfin.fed.be

Wat zijn de verplichtingen van uw bank?

De banken zijn wettelijk verplicht om de tegoeden op een slapende rekening over te brengen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK). Vooraleer ze dat kunnen doen, moeten zij eerst alles eraan hebben gedaan om de eigenaar te verwittigen/op te zoeken. Eerst zal een brief worden uitgestuurd naar het laatst gekende adres. Blijft een antwoord uit, dan zal de bank de huidige woonplaats in het rijksregister opzoeken en naar dat adres een aangetekend schrijven versturen. Blijft dan nog steeds een reactie uit, dan pas worden de tegoeden aan de DCK bezorgd. Die procedure is verplicht als de tegoeden groter zijn dan 60 euro. In het andere geval is het volgen van die procedure niet verplicht en kan de bank het slapende tegoed direct overbrengen naar de DCK. 

Wat met uw slapende rekening?

Als blijkt dat u een slapende rekening hebt, dan bent u uw centen voorgoed kwijt eens het tegoed werd overgeschreven naar de DCK en dat tegoed kleiner is dan 60 euro. De fiscus is de begunstigde in dat geval.
Slapende tegoeden hoger dan 60 euro worden pas overgeheveld aan de DCK nadat de opsporingsprocedure (zie kaderstuk) achter de rug is. Die mag niet meer dan twaalf maanden in beslag nemen (18 maanden voor verzekeringscontracten). Eenmaal bij de DCK aangekomen, hebt u vanaf dat moment recht om uw tegoeden terug te vragen gedurende 30 jaar vanaf het moment dat de DCK uw tegoeden ontving. Uw geld bij de DCK kan nog rente opleveren, maar door het lage renteklimaat bedraagt de rente momenteel 0%.

Uw slapende tegoed terugkrijgen

De DCK tracht uw slapende tegoeden binnen 30 dagen op uw rekening te storten als u een volledig ingevuld dossier instuurt. Dat doet u door het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend op te sturen (moet niet meer als u een schriftelijk verzoek tot opzoeking indiende). Let op: vul niet het rekeningnummer in van de slapende rekening om de tegoeden teruggestort te krijgen want die werd reeds afgesloten. Vul dus een ander rekeningnummer in.  Voeg er tevens een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart aan toe.

Deel dit artikel