Nieuws

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Belgische fiscale regeling voor spaarrekeningen veroordeeld

1 jaar geleden - donderdag 15 juni 2017
Waarom en wat houdt dit in?
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Belgische fiscale regeling voor spaarrekeningen veroordeeld

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Belgische fiscale regeling voor spaarrekeningen veroordeeld

Wij van onze kant dokterden voorstellen uit om de spaarfiscaliteit te hervormen.
Wat is uw mening hieromtrent?
Doe mee aan onze peiling!

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft eens te meer besloten dat de Belgische fiscale regeling voor spaarrekeningen niet strookt met het Europese recht. Opdat op de vergaarde interesten geen roerende voorheffing zou worden geheven, moeten spaarrekeningen nu aan strikte en erg gedetailleerde voorwaarden voldoen (bv. de toekenning van een getrouwheidspremie...). Deze regeling is typisch voor België en bestaat in geen enkel ander land. Gezien het vrij onwaarschijnlijk is dat een buitenlandse bank haar voorwaarden zal aanpassen aan de Belgische regelgeving, kan een Belg die een rekening in het buitenland opent, dan ook onmogelijk aan de roerende voorheffing ontsnappen.

Conclusie: buitenlandse banken hebben bij de Belgische spaarder vrijwel geen enkele kans, waardoor de vrijheid van dienstverlening die banken normaal gezien genieten in de Europese Unie, niet wordt gerespecteerd. Voor de Europeanen die in België wonen, en over een spaarrekening beschikken in hun land van oorsprong, is de veroordeling van het HvJ-EU goed nieuws gezien ze op de verworven interesten de Belgische roerende voorheffing (30%) wellicht niet meer zullen moeten betalen. Meer zelfs, ze zullen de belastingen die ze de voorbije jaren hebben opgehoest, kunnen terugeisen. Dat veel Belgen als gevolg van die beslissing een spaarrekening zullen openen in Frankrijk en Nederland, waar de rentevoeten hoger liggen dan bij ons, is echter onwaarschijnlijk. Een rekening in het buitenland openen is namelijk geen sinecure of zelfs een mission impossible!

Alleszins, de beslissing van het HvJ-EU biedt de gelegenheid om de fiscale regeling m.b.t. spaarrekeningen te vereenvoudigen en de spaarfiscaliteit in haar geheel te herzien. Begin 2016 had een groep experts gepleit voor de afschaffing van het fiscale voordeel op spaarboekjes. Wij zijn voorstander van dit voordeel, maar pleiten voor een verlaging van het plafond (u kunt nu tot 4 miljoen euro op een rekening zetten zonder hierop belastingen te betalen!). Wel vinden we dat de spaarder dan zou moeten worden vrijgesteld van roerende voorheffing op zijn inkomsten uit termijnrekeningen, beleggingsfondsen en aandelen. Zo zou de overheid meer winstgevende beleggingen aanmoedigen i.p.v. spaarrekeningen, waarvan het rendement te laag ligt om de inflatie te compenseren, waardoor de koopkracht van de spaarder alsmaar afneemt.

Bent u het met ons voorstel eens? Doe dan mee aan onze peiling en geef ons uw mening op https://www.test-aankoop.be/spaarfiscaliteit.

Deel dit artikel