Nieuws

Sparen over de grenzen heen: een goed idee?

2 jaar geleden - woensdag 17 mei 2017
We gingen voor u de Franse en Nederlandse spaarmarkt af.

De pers heeft het wel eens over alternatieven in het buitenland voor de Belgische spaarder. Er wordt gesproken over de rendementen en de fiscaliteit van een buitenlandse bankrekening, maar nooit wordt gewag gemaakt van een concreet voorstel. Vaak is het echter onmogelijk om een spaarrekening in het buitenland te openen tenzij u in het land zelf woont. Daarnaast is er de onvermijdelijke Belgische roerende voorheffing van 30%.
Blijf dan ook sparen via onze Belgische topfavorieten.
 

 

In Nederland

– Een spaarrekening biedt er een uniforme rente in tegenstelling tot ons land, waar de rente is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie (althans voor de gereglementeerde spaarboekjes).
– De interessantste rekeningen bieden tussen 0,45 % en 0,55 % bruto. Na de Belgische voorheffing van 30 % blijft daar nog respectievelijk 0,32 % en 0,39 % netto van over. Dat is een stuk lager dan de ME3 van MeDirect die 0,55 % netto biedt, of evenwaardig met onze nummer 2, Vision van Santander die, basisrente en getrouwheidspremie opgeteld, zo’n 0,35% netto oplevert.
– De hoogste rente vinden we bij de onlinebank Knab (product Flexibel Sparen), een dochter van de Nederlandse verzekeraar Aegon, en a.s.r. Bank (Internet Spaarrekening). Beide bieden u 0,39 % netto. Geen vetpot dus.
– In tegenstelling tot bij ons bestaat in Nederland geen minimumrente waar een gereglementeerde spaarrekening minstens 0,11 % moet opleveren. Toch bieden de banken u minstens 0,15 % bruto. Enkel Triodos Bank durfde het al aan om op sommige spaarrekeningen de rentevergoeding te schrappen.
– Ook goed om te weten: om een spaarrekening in Nederland te kunnen openen, hebt u een Nederlandse zichtrekening nodig. En die is meestal betalend.
– Enkel wanneer u in Nederland woont, kunt u bij de meeste banken klant worden. Is dat niet het geval, dan staat u al snel voor een gesloten deur. En bij Nederlandse filialen van Belgische bedrijven heeft u evenmin kans om binnen te geraken. Argenta bijvoorbeeld laat in Nederland geen Belgische klanten toe. U wordt gewoonweg verwezen naar Argenta België. Hetzelfde voor de onlinebank MoneYou.

 

In Frankrijk

– Net als bij ons bestaat in Frankrijk een gereglementeerde spaarrekening ofwel het Livret A. Die biedt een uniforme rente en de rente-inkomsten zijn vrijgesteld van Franse roerende voorheffing. Vandaag brengt dit spaarboekje 0,75 % bruto op. Na afhouding van de Belgische roerende voorheffing blijft nog 0,53 % netto over. Dat trekt er al meer op.
– Op de Franse spaarmarkt zijn het de banken van industriële groepen die de hoogste rente bieden. Zo prijkt bovenaan de lijst Carrefour Bank, de financiële tak van de supermarktketen. (Livret Carrefour Banque: 1 % bruto). Bij PSA Bank, de financiële tak van de autoconstructeur PSA (Peugeot, Citroën en Opel), krijgt u 1 % rentevergoeding op de Livret Distingo. Die instelling kwam eind 2014 met twee hoogrentende spaarrekeningen op de proppen in ons land en zette sindsdien fors het mes in haar spaartarieven. Op 4 december van vorig jaar beëindigde ze haar spaaractiviteiten in België en nam Keytrade Bank de klandizie over.
– De beste spaarrekeningen brengen een rente op die ligt tussen 0,80 % en 1 % bruto. Netto brengt u dat 0,56 % en 0,7 % op. De grootbanken in Frankrijk bieden zowat 0,10 % tot 0,30 % bruto.
– Wat onmiddellijk opvalt, is het aantal stevige promoties voor nieuwe spaarders. Zo biedt ING voor nieuwe klanten de eerste twee maanden een rentevoet van 2 % plus 80 euro bonus op de Livret Epargne Orange. ‘Oude’ klanten moeten het stellen met een rentevergoeding van een schamele 0,2 % bruto.
– De meeste banken (vooral de kleintjes) weigeren klanten die niet in Frankrijk wonen. Bij de grotere instellingen kunt u wel terecht. Wel plaatsen deze u als niet-ingezetene onder een afwijkend regime waardoor u geen Franse belastingen betaalt. Er geldt geen vrijstelling voor de Belgische belasting. U moet die inkomsten dan ook aangeven in uw personenbelasting.
– Het is niet mogelijk om een rekening te openen bij Hello Bank!, ondanks de activiteiten in België.

 

Een buitenlandse spaarrekening openen om te genieten van een hogere rentevoet zit er dus niet in.

Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank zorgt ervoor dat de rentevoeten in heel de eurozone onderdrukt blijven. Ook in Frankrijk en Nederland dus. Na afhouding van de roerende voorheffing zijn de buitenlandse spaarrentes al zeker niet interessant.

Bovendien kunt u niet overal een rekening openen en wordt u belast met een hele hoop administratieve inspanningen. Zo moet u uw buitenlandse spaarrekeningen aangeven bij het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België en is er de aangifteplicht in de personenbelasting.

 

Onvermijdelijke Belgische roerende voorheffing

De rentevoeten die u in Frankrijk en Nederland voorgeschoteld krijgt, zijn altijd bruto. In beide landen worden ze niet belast aan de bron. U dient ze dan ook aan te geven in uw belastingaangifte. Daarop zal de Belgische fiscus u een belasting van 30 % aanrekenen. De fiscus gaat dus met bijna een derde van uw intresten lopen. De aangeboden nettorentetarieven in het buitenland zijn daardoor oninteressant.

Pleeg bovendien geen verzuim door uw buitenlandse intresten niet aan te geven in uw personenbelasting. De buitenlandse overheden geven alle nuttige data over uw spaarrekening door aan de Belgische fiscus. De boetes voor ‘vergetelheid’ zijn niet mals en zullen in de meeste gevallen een veelvoud bedragen van het verschil tussen uw bruto- en nettorenteopbrengsten.

Deel dit artikel