Analyse
630 jaar om uw vermogen met een spaarrekening te verdubbelen 10 maanden geleden - donderdag 14 september 2017
Gezien de rentevoeten bij de grootbanken zult u er bijna 6 eeuwen over doen om uw spaarcenten te verdubbelen. Volg onze adviezen en ontdek dat het ook kan op 10 of 25 jaar.

De kracht van samengestelde interest

Wist u dat u een turbo kunt zetten op uw spaargeld? Maar hoe? Laat de rente die u op uw belegging ontving, staan zodat ze het jaar erna op haar beurt rente oplevert. ‘Rente op rente’ dus, of ook wel samengestelde interest genoemd.

Een voorbeeld

Stel dat u 10 000 EUR heeft belegd tegen een rendement van 3% op jaarbasis. Het eerste jaar ontvangt u 300 EUR aan rente. Voegt u deze rente toe aan het uitstaande kapitaal, dan ontvangt u het jaar erop 309 EUR aan rente (3% x 10 300). Uw kapitaal is dus niet met 300 EUR toegenomen, maar met 309 EUR. U hebt met andere woorden 9 EUR extra rente vergaard. Herhaalt u dit proces, dan zal die extra rente blijven toenemen, waardoor uw kapitaal exponentieel aangroeit.

Hoe snel is uw kapitaal verdubbeld?

Welke termijnen gelden er als we onze initiële inleg willen verdubbelen en enkel en alleen op de intresten rekenen? Het resultaat is verbazingwekkend.
– Met een rendement van 0,11% per jaar, zoals op een spaarrekening in een grootbank wordt geboden, zal het 630 jaar vergen om uw kapitaal te verdubbelen!
– Met een rendement van 3% per jaar, dat u op een defensief gemengd fonds kunt verwachten (25% aandelen en 75% obligaties), kunt u dit al op 23 jaar.
– Met een rendement van 5% per jaar, dat u op een neutraal gemengd fonds kunt verwachten (50% aandelen en 50% obligaties), kunt u dit op 14 jaar.
–  Met een rendement van 7% per jaar, dat u op een dynamisch gemengd fonds kunt verwachten (75% aandelen en 25% obligaties), kunt u dit op 10 jaar.

Belegt u voor de lange termijn, geef dan de voorkeur aan beleggingsfondsen

Naast uw spaarbuffer (3 à 6 maanden loon) die u best zorgvuldig op een spaarrekening bewaart, raden we aan om uw spaarcenten in te zetten op beleggingsfondsen. Zo zal uw vermogen veel sneller aangroeien. Wel dient aan 2 voorwaarden te worden voldaan.
U moet openstaan voor een zeker risico (noch uw vermogen, noch het rendement zijn gewaarborgd) en u moet uw vermogen voor de lange termijn beleggen (minimum 10 jaar) om het risico op verlies zo sterk mogelijk te beperken.

De adviezen van Test-Aankoop invest

– We raden u een neutraal gemengd fonds aan als u van het rendement van uw aandelen wil profiteren, maar toch nog een deel van uw portefeuille wil afschermen.
– Wil u zo min mogelijk risico’s nemen, dan zal uw rendement iets lager uitkomen. Kies in dit geval voor een defensief gemengd fonds.
– Bent u op zoek naar een hoog rendement en deinst u niet voor risico’s terug, ga dan voor een dynamisch gemengd fonds.

Indien u enige tijd wil besteden aan het beheer van uw beleggingen, dan kunt u inspiratie opdoen door de typeportefeuilles die we aanbevelen, te raadplegen. U heeft de keuze, ga voor het laagste of het hoogste risico. Kies voor een defensieve portefeuille, een evenwichtige portefeuille of een dynamische portefeuille.

Laat tenslotte nog wat centen over op uw spaarrekening. Kies hierbij voor een spaarrekening dat het beste rendement biedt en het best bij uw profiel aansluit.

Deel dit artikel