Analyse
MoneYou schrapt plafond Direct Sparen 1 jaar geleden - dinsdag 11 juli 2017
Vanaf 1 september wordt de limiet geschrapt.

Voor de goede keuze van een spaarrekening, maak gebruik van onze rekenmodule.

MoneYou past vandaag op het Direct Sparen een rentedragend plafond toe van 150.000 EUR. Het gedeelte dat boven dit maximum uitstijgt, brengt met ander woorden geen rente op. Vanaf 1 september wordt dat plafond echter geschrapt. Het maximaal rentedragend bedrag voor alle MoneYou spaarrekeningen samen bedraagt 1 000 000 EUR. Het Direct Sparen is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Ze werkt niet met een basisrente en een getrouwheidspremie maar met één uniforme rentevoet van 0,24% netto. Zie er steeds op toe dat uw spaargeld bij één en dezelfde bank niet boven de grens van 100.000 euro per persoon uitstijgt, want tot zover gaat de dekking van het depositogarantiestelsel.

Deel dit artikel