Analyse
Sparen voor uw kinderen of kleinkinderen bij een ziekenfonds 1 jaar geleden - donderdag 8 december 2016
Bij een beperkt aantal ziekenfondsen kunt u nog aan een uiterst gunstig rendement een spaarpotje voor uw (klein)kind opbouwen.

De geboden rendementen staan in schril contrast met de huidige rentevoeten op het spaarboekje. De zeer mooie opbrengst en het risicoloze karakter van het jongerensparen maakt het in hoge mate interessant om de jongere later een mooie start mee te geven. We raden dan ook aan om hieraan mee te doen.

Bij wie kunt u terecht?

Als lid van de Socialistische Mutualiteiten of het Neutraal Ziekenfonds kunt u nog met het jongerensparen starten. Andere ziekenfondsen zijn hier echter in 2011 mee gestopt.

Voor welke leeftijd?

U kunt, als (groot-)ouder, peter, meter, tante of nonkel, ten vroegste beginnen sparen vanaf het kind de leeftijd van 14 jaar bereikt en ten laatste in het jaar waarin het 27 jaar wordt.

Hoeveel kunt u storten?

Jaarlijks kunt u 18 tot maximaal 48 EUR sparen totdat de jongere 30 jaar wordt of trouwt. Vergeet u in een bepaald jaar te storten, is er geen probleem zolang u het jaar erop wel terug gelden overmaakt. Zo niet zal het jongerensparen worden stopgezet.

Uitkering van het kapitaal

Wanneer de jongere de leeftijd van 30 jaar bereikt, stopt het voorhuwelijkssparen en wordt het kapitaal met de intresten uitbetaald. Het jongerensparen loopt eveneens tot zijn einde wanneer de jongere gaat trouwen. Ingeval de jongere feitelijk of wettelijk gaat samenwonen, wordt het sparen niet stopgezet en kan er dus verder worden gespaard.

Buitengewoon rendement

Hoe vroeger u met sparen voor uw kind start (bv. vanaf het 14e levensjaar), hoe hoger het rendement. Stel dat u vanaf dat uw kind 14 jaar wordt inderdaad elk jaar een som geld stort. De jongere laat het geld renderen tot hij of zij 30 jaar wordt en krijgt dan de hele som uitbetaald. Het gespaarde kapitaal zal bij het Neutrale Ziekenfonds op 16 jaar tijd minstens zijn verdubbeld en zal bij de socialistische mutualiteit minstens met 90 % zijn aangegroeid.

Is het kind daarentegen ook nog eens getrouwd of woont het wettelijk samen, dan wordt het kapitaal verder aangevuld met een premie. Met die premie erbovenop zal het gespaarde kapitaal dus, afhankelijk van het aantal jaren dat er is gespaard, maximaal kunnen aangroeien met respectievelijk, 125 % en 123,75 % (ofwel 9,36 % en 9,30 % op jaarbasis). Indien er minder lang wordt gespaard, zal het rendement lager zijn, maar nog steeds interessant.

Deel dit artikel