Analyse
BinckBank geeft de mogelijkheid een deviezenrekening te openen in Zuid-Afrikaanse rand en Turkse lira. Interessant? 1 jaar geleden - dinsdag 27 september 2016

Niet noodzakelijk.

De jaarrente van respectievelijk 5 en 4,5 % is onvoldoende om de risico's te compenseren.
De obligaties van de EIB zijn evenmin interessant.
Vermijd Turkije in zijn geheel.
De beste opportuniteit om te beleggen in Zuid-Afrika blijft volgens ons nog altijd aandelen, via een aandelenfonds zoals
iShares MSCI South Africa. U mag er 5 % van uw portefeuille in beleggen.

 

Risico's nemen

Geld laten staan op een spaarrekening brengt gezien de huidige lage rentes nog nauwelijks iets op. Om toch het spaargeld te zien aangroeien, vluchten vele spaarders naar meer risicovolle alternatieven. Alleen al door risico te nemen, kan men immers een hoger rendement op lange termijn nastreven.

Beleggingen in vreemde munt oogsten wat dat betreft succes. Uiteraard bestaan er aandelen en obligaties uitgegeven in een andere munt dan de euro. Een minder bekend instrument is de deviezenrekening of geldrekening.

Gokken op de muntstijging

Door geld te beleggen op een rekening in een vreemde munt kunt u profijt halen uit de stijging van die munt.

Een voorbeeld:
Stel dat u 1 000 euro hebt en dat u vermoedt dat de Amerikaanse dollar zal stijgen tegenover de euro. Als uw bank dat toelaat, opent u dan een rekening in Amerikaanse dollar en plaatst u er uw 1 000 euro op, die uw bank vooraf omgezet heeft in dollar. Ervan uitgaand dat de wisselkoers 1,10 dollar voor 1 euro is, dan krijgt u op uw rekening 1 100 dollar. Enige tijd later stijgt de dollar en hebt u nog slechts 1,08 dollar nodig om 1 euro in de plaats te krijgen. Dan kunt u beslissen om uw dollars terug in te wisselen voor euro’s. Uw 1 100 dollar zet u om naar 1 018,50 euro (1 100 / 1,08). U behaalt een meerwaarde van 18,50 euro, ofwel een winst van 1,85 % ten opzichte van uw begininleg.

Profiteren van hogere rentes

Sommige rekeningen in vreemde valuta geven een hogere rente dan die in euro. En precies dat trekt beleggers aan. BinckBank biedt bijvoorbeeld een rente voor de rekening in Turkse lira en Zuid-Afrikaanse rand van respectievelijk 5 en 4,5 %. Veel hogere rentes dan wat geboden wordt door die goeie ouwe spaarrekening in euro.

De keerzijde van de medaille

Geld plaatsen op een rekening in een vreemde munt is nooit zonder risico. Wisselkoersen stijgen niet enkel, maar dalen ook. Als de munt waarin u belegt daalt ten opzichte van de euro, wil dat aan het einde van de rit zeggen dat u minder zult recupereren dan u aanvankelijk belegd hebt. En de mooie rente die u intussen opstreek, zal niet altijd volstaan om dat verlies te compenseren.

Een munt die hoge rentes biedt, is trouwens ook vaak onderhevig aan sterke schommelingen, zowel opwaarts als neerwaarts. Een hoge rente wil vaak zeggen dat een land het economisch en financieel moeilijk heeft, wat de munt kan destabiliseren. Dat gezegd zijnde kunnen zelfs landen die over een sterk en stabiel politiek-economisch klimaat beschikken hun munt sterk zien schommelen.

Een munt zoals de Amerikaanse dollar bereikte in 2014 een dieptepunt om dan in 2015 aan een recordkoers te noteren. Een stijging van 25 % op slechts één jaar. Kijkt u maar ook naar de ontwikkeling van het Britse pond na de Brexit en u weet genoeg…

BinckBank: rekeningen in Zuid-Afrikaanse rand en Turkse lira

Die rekeningen bieden een jaarlijkse rente van respectievelijk 4,5 en 5 %. Om te weten of het aanbod interessant is, moet u gaan kijken naar de stijgingsvooruitzichten van de munten en nagaan of de aangeboden rente het muntrisico voldoende compenseert.

Zuid-Afrikaanse rand
De voorbije vijf jaar verloor de Zuid-Afrikaanse rand 35 % van zijn waarde tegenover de euro. Tegen zijn huidige niveau is hij ondergewaardeerd tegenover onze munt. Maar de inflatie in Zuid-Afrika is erg hoog. In juli bedroeg ze nog 6 %. Een hoge inflatie tast ook de koopkracht van een munt aan. De inflatie zou dus kunnen beletten dat de rand sterk apprecieert tegenover de euro. En dat is niet alles, de munt is ook erg volatiel. Zo maakte de rand in augustus onverwachts een tuimeling van 5,4 % tegenover de euro als gevolg van de politieke en juridische spanningen tussen de minister van Financiën en de eerste minister.

De rente van 4,50 % bruto (3,29 % netto) die door BinckBank aangeboden wordt op de rekeningen in Zuid-Afrikaanse rand volstaat overigens niet om het muntrisico te compenseren.
Enerzijds is de rente veel lager dan de rente die aangeboden wordt door obligaties in rand. Zo biedt de Europese Investeringsbank (EIB) een obligatie aan met een looptijd van vier jaar en een brutorendement van 8,10 % (5,50 % netto). Anderzijds is zelfs die rente nog onvoldoende om het muntrisico te compenseren.

De beste opportuniteit om te beleggen in Zuid-Afrika blijft volgens ons nog altijd aandelen, via een aandelenfonds zoals iShares MSCI South Africa. Het verwachte rendement van de beurs van Johannesburg is voldoende hoog rekening houdend met de risico’s die eraan verbonden zijn. U mag er 5 % van uw portefeuille in beleggen.

Turkse lira
De Turkse lira verloor in vijf jaar tijd een kwart van zijn waarde tegenover de euro. Politieke instabiliteit, een tekort op de handelsbalans, een dalende productiviteit zijn enkele problemen waar de Turkse economie mee te maken heeft. Diverse factoren die drukken op de waarde van de munt. De lira zit al jaren in een dalende trend en we verwachten geen beterschap op (korte) termijn. Temeer omdat hij aan zijn huidige niveau nog altijd overgewaardeerd is tegenover onze munt. En de inflatie, die hoger is dan bij ons, vormt een bijkomende factor die zorgt voor het depreciëren van de munt.

De rente die aangeboden wordt door BinckBank (5 % bruto, ofwel 3,65 % netto) is ruim onvoldoende om het risico op een daling van de munt te compenseren.
Wenst u ondanks alles toch te beleggen in de Turkse lira, weet dan dat obligaties meer opbrengen. Zo biedt de Europese Investeringsbank (EIB) een obligatie aan met een looptijd van vier jaar en een brutorendement van 8,70 % (5,70 % netto). Toch raden we aan om elders te zien. Die rente is nog altijd onvoldoende rekening houdend met de risico’s.

Praktische info

– In het geval van sommige rekeningen in vreemde munt moet u uw geld blokkeren gedurende een minimumtermijn, maar zelden langer dan een jaar. Andere bieden daarentegen de mogelijkheid om uw geld op elk moment te recupereren.
– Rekeningen in vreemde munt vallen niet onder de vrijstelling (tot 1 880 euro per persoon) van intresten op spaarrekeningen. Daarom zijn ontvangen intresten onderhevig aan een roerende voorheffing van 27 %.
– Daarenboven zal ook uw financiële tussenpersoon u kosten aanrekenen bij elke valutaconversie. Die kosten zullen in de meeste gevallen al verrekend zijn in de wisselkoers en kunnen oplopen tot 1 %. Vraag dus steeds na welke kosten u verschuldigd bent.
– Het geld dat u, tot slot, op een rekening in vreemde munt plaatst, wordt door het depositogarantiestelsel gedekt ten belope van het equivalent van 100 000 euro per persoon. Wisselkoersverliezen zijn uiteraard niet gedekt.

 

Deel dit artikel