Analyse
Getrouwheidspremie: onnodig complex 3 jaar geleden - dinsdag 18 november 2014

Houdt u een éénmalige storting van 10 000 euro gedurende 18 maanden op een klassieke spaarrekening, dan ziet het ernaar uit dat deze rekening (basisrente:1,15 %, getrouwheidspremie: 0,35 %) meer biedt van dan de Getrouwheidsrekening van Evi (basisrente: 0,30 %; getrouwheidspremie: 1,50 %). Correct?

Verrassend

Volgens onze berekeningen geeft de gewone spaarrekening van Evi na 18 maanden 208 euro aan intresten tegenover slechts 195 voor de Getrouwheidsrekening. Dit is geen verkeerde berekening maar dit resultaat kan inderdaad verrassend overkomen. De zeer complexe berekening van de getrouwheidspremie is hiervoor de reden.

 

De getrouwheidspremie is namelijk pas verworven op het moment dat het geld 12 maanden op de rekening is gebleven. Stel dus dat u het bedrag 18 maanden wil houden. Dan verwerft u de premie voor de eerste twaalf maanden dat het geld op uw rekening blijft. De getrouwheidspremie wordt echter niet voor een tweede keer toegekend tussen de 12de en de 18de maand gezien het geld niet lang genoeg op de rekening blijft. U krijgt voor deze tweede periode dus enkel de basisrente.

 

Voordeel smelt weg

In dit voorbeeld wordt de eerste 12 maanden rekening gehouden met de basisrente en de getrouwheidspremie. En als we het enkel houden bij die periode dan komt de Getrouwheidsrekening logischerwijze als interessantste naar voor.

 

Maar deze rekening verliest veel van haar ‘snelheid’ de laatste 6 maanden omdat we dan enkel de basisrente in rekening kunnen brengen. En de basisrente van de Getrouwheidsrekening (0,30 %) ligt nu eenmaal veel lager dan die van de gewone spaarrekening (1,15 %) waardoor het voordeel dat tijdens de eerste 12 maanden is opgebouwd volledig verdwijnt na enkele maanden.

 

10 000 EURO 18 MAANDEN BELEGD BIJ EVI
 
Spaarrekening
Getrouwheidsrekening
Geafficheerd rendement
Basisrente
1,15 %
0,30 %
Getrouwheidspremie
0,35 %
1,50 %
TOTAAL
1,50 %
1,80 %
Uitgekeerde intresten
De eerste 12 maanden
150 EUR
(10 000 x 1,50 %)
180 EUR
(10 000 x 1,80 %)
De laatste 6 maanden
57,5 EUR
(10 000 x 1,15 %) / 2
15 EUR
(10 000 x 0,30 %) / 2
TOTAAL
207,5 EUR
195 EUR

 

Deel dit artikel