Analyse
Volkslening met een voorheffing van 15 % : interessant? 4 jaar geleden - vrijdag 26 juli 2013

De Belgische staat heeft aangekondigd werk te zullen maken van de uitgifte van een volkslening die officieel is omgedoopt tot thematische volkslening.

Als de thematische volksleningen vandaag zouden gelanceerd worden dan zou u ongeveer 1,6 % à 2,2 % bruto krijgen, of 1,36 à 1,87 % netto (na aftrek van de roerende voorheffing van 15 %). Het extra rendement is niet voldoende tegenover de spaarrekening (waar de intrest vrijgesteld is van de voorheffing tot 1 880 euro). De beste spaarrekeningen bieden nog 2 % netto…Waarom dan uw geld blokkeren gedurende verschillende jaren tegen een dergelijk lage rente en het risico lopen dat u niet kan profiteren van een rentestijging?

 

De volkslening is nog maar in het stadium van wetsontwerp. Ze moet nog een hele legislatieve weg afleggen. Tussentijds valt het niet uit te sluiten dat er nog enkele wijzigingen gebeuren.
De emissie zou normaal in november gebeuren. Het idee erachter is Belgen via een fiscaal voordeel aan te moedigen om op lange termijn te sparen en de financiering van sociaal-economische en/of maatschappelijk verantwoorde projecten te vergemakkelijken.

 

Modaliteiten

– De thematische volkslening zal de vorm aannemen van een termijnrekening of kasbon die wordt gecommercialiseerd door de banken. U moet uw geld dus aan de bank toevertrouwen, niet aan de staat. De thematische volkslening zal echter onder het depositogarantiefonds vallen voor 100 000 euro per persoon (alle middelen die bij dezelfde bank zijn ondergebracht in producten die ook onder de garantie vallen, worden voor die 100 000 euro samengeteld).
– De opgehaalde middelen zullen dienen om bijvoorbeeld scholen of rusthuizen te bouwen, kleine en middelgrote ondernemingen te financieren, enz.
– De looptijd zal minimum vijf jaar bedragen. De banken zullen een rendement moeten bieden die minstens even hoog ligt dan deze op hun eigen kasbons of termijnrekeningen. De regering kan een minimumrente opleggen.
– Om spaarders aan te zetten om in te tekenen op thematische volksleningen, zal de staat de roerende voorheffing op de coupon beperken tot 15 % (in plaats van 25 % op traditionele kasbons en termijnrekeningen).

Deel dit artikel