Analyse
Centea: geen tegemoetkoming 6 jaar geleden - dinsdag 12 juni 2012

Centea weigert ons voorstel in overweging te nemen om de recent door haar ingevoerde kosten te schrappen. Centea zet de klant vast en laat geen andere keuze dan extra kosten te betalen. Een handelswijze die we ten zeerste betreuren.

Nieuwe kosten

In juni 2011 tekent mijnheer J. bij Centea in op een Klimmersbon op 5 jaar. Op het ogenblik van de inschrijving waren er geen kosten verbonden aan dit product. Ook is er nergens sprake van bewaar- of beheerskosten (de Klimmersbon is op een effectenrekening bij Centea geplaatst). Begin mei 2012 krijgt mijnheer J. een schrijven van zijn instelling waarin vermeld wordt dat vanaf juni kosten zullen aangerekend worden per effectenrekening (12 EUR exclusief btw).

 

De enige manier om aan deze tarifering te ontsnappen is door coöperant te worden van het Landbouwkrediet (Centea zit nu onder de vleugels van het Landbouwkrediet) en dus Fidelio-deelbewijzen te kopen. Om deze deelbewijzen te laten bewaren is de cliënt wel een jaarlijks bedrag van 30 EUR verschuldigd.

Geen extra kosten

Mijnheer J. gaat niet akkoord hiermee en neemt contact op met onze dienst individuele dienstverlening. We laten onze grieven weten aan Centea. Op het ogenblik van aankoop was er geen sprake van bijkomende kosten en/of voorwaarden voor dit product eigen aan de bank. Indien mijnheer J. op de hoogte zou geweest zijn van deze voorwaarden, zou hij misschien een andere beleggingsopportuniteit gekozen hebben.

 

We roepen Centea op om deze kosten niet door te rekenen aan mijnheer J. als hij geen andere effecten op deze effectenrekening plaatst, en dit tot de eindvervaldag van het product. Het is immers een effect dat door de bank zelf is uitgegeven. Eigen producten worden in de regel gratis bewaard. We stellen tevens voor dat indien Centea niet wil afwijken van deze nieuwe voorwaarden, de klant de mogelijkheid moet krijgen om de Klimmersbon gratis te laten overdragen naar een andere instelling.

Verschil van mening

Centea wil echter niet op deze voorstellen ingaan en geeft aan dat de bank een jaarlijkse beheersvergoeding van 12 EUR (exclusief btw) aanrekent voor een effectenrekening van cliënten vanaf 23 jaar. Deze tarieven werden door Centea opgenomen in het tarievenoverzicht en werd tevens aan de klanten meegedeeld via een rekeninguittreksel. De bank geeft aan dat de klant het recht heeft om binnen een periode van 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging, af te zien van de aangeboden dienst. De cliënt kan dus zijn effectenrekening afsluiten en haar tegoeden overzetten naar een andere bank. Centea rekent hier wel een kost aan van 30 euro (exclusief btw) per effectencode!

 

Deel dit artikel