Analyse
Banca Monte Paschi: lagere rente op spaarrekeningen 6 jaar geleden - dinsdag 21 februari 2012

Banca Monte Paschi heeft de voorwaarden op verschillende van zijn spaarrekeningen neerwaarts herzien. Het stopt ook de commercialisering van de Paschi Roc-rekening en lanceert de Paschi Roc II in de plaats.

Bestaande spaarrekeningen

Banca Monte Paschi heeft de basisrente op zijn BMPBtop-spaarrekening verlaagd van 1,80 % tot 1,65 %. De getrouwheidspremie blijft evenwel onveranderd op 0,45 %. Hoewel deze rekening interessante rentevoeten blijft aanbieden, bevindt ze zich niet in onze selectie omdat enkel vers geld op de rekening kan worden gestort. Men is bovendien verplicht om een minimum van 10 000 euro op de rekening te laten. Op de markt zijn betere spaarrekeningen te vinden die er geen voorwaarden aan vast koppelen.

 

Ook op de jongerenrekening Paschi Tomorrow voert de bank dezelfde verlaging door. Op deze rekening, die enkel toegankelijk is tot 21 jaar, bedraagt de basisrente nu ook 1,65 % in plaats van 1,80 %. ; De getrouwheidspremie blijft onveranderd op 0,45 %. Ter herinnering: maximaal mag per maand 2 000 EUR op de rekening worden gestort, het maximumsaldo mag niet boven de 20 000 EUR uitkomen. Ondanks de daling van de rentevoeten, bevindt deze rekening zich bij de betere jongerenrekeningen.

 

Paschi Roc deel twee

Banca Monte Paschi zet de commercialisatie van de Paschi Roc rekening, waar het een basisrente van 2,40 % en een getrouwheidspremie van 0,60 % op gaf, stop. Het biedt nu in de plaats de Paschi Roc II aan maar de basisrente is teruggeschroefd tot 2 % (de getrouwheidspremie blijft dezelfde). Dit zijn nog steeds interessante tarieven ware het niet dat u aan verschillende voorwaarden moet voldoen. Ten eerste bent u verplicht er exact 100 000 euro op zetten (en te laten staan). De verkregen intresten zullen niet gewaarborgd zijn door het depositogarantiesysteem (maximum 100 000 EUR per persoon en per bank). Ten tweede moet het om vers geld of middelen van buiten de bank gaan. Netto is bovendien niet bruto. Aangezien men verplicht is om 100 000 euro te storten, zullen de houders 2 600 euro aan intresten ontvangen, boven het bedrag dat vrijgesteld is van roerende voorheffing (1 830 euro in 2012). Het bedrag boven die 1 830 euro zal onderworpen worden aan de roerende voorheffing van 15 % (geen verhoging). Uiteindelijk zal het nettorendement op 2,485 % uitkomen. De nieuwe versie biedt weliswaar interessante tarieven maar de verplichting om een groot bedrag erop te zetten, maakt het aanbod al heel wat minder aantrekkelijk.

 

Deel dit artikel