Analyse
Vervroegde getrouwheidspremie 6 jaar geleden - dinsdag 24 januari 2012

De voorbije weken kwamen verschillende spaarrekeningen aan bod die voor stortingen in januari reeds op het einde van het jaar de getrouwheidspremie uitbetalen.

Vervroegde premie

De premie is pas verworven als geld gedurende twaalf maanden onafgebroken op de rekening blijft. Verworven betekent evenwel niet uitgekeerd. Dit laatste gebeurt pas op het einde van het jaar waarin de premie is verworven. Stel u deed een storting op 15 april 2011 en zal het geld minstens een jaar aanhouden. Dit betekent dat de getrouwheidspremie op 15 april 2012 is verworven en u op 31 december 2012 de betaling krijgt.

 

Deed u een storting op 2 januari 2012 dan is die de getrouwheidspremie op 2 januari 2013 verworven. De rentevergoeding zal u echter op 31 december 2013 krijgen, maar liefst twee jaar later. Om hier een mouw aan te passen, bieden verschillende banken en spaarrekeningen een alternatieve regeling aan (zie tabel). Spaarders die stortingen uitvoeren in de maand januari krijgen de getrouwheidspremie reeds op het einde van datzelfde jaar uitbetaald. De spaarder krijgt dus een jaar vroeger dan normaal de vergoeding gestort op zijn rekening.

 

Verschillende systemen

Blijkt nu dat er uiteenlopende berekeningswijzen worden gebruikt.

 

In het eerste geval dient het geld van de storting tot en met 31 december op de rekening te blijven om de premie te verwerven. Stel u doet een storting op 15 januari 2012 dan krijgt u ze op 31 december 2012 als het geld tot die datum op de rekening is gebleven. De premie wordt dan berekend voor de verstreken periode van 11 en een halve maand. Vanaf 1 januari van het volgende jaar begint er een nieuwe getrouwheidsperiode, zoals gebruikelijk, te lopen tot en met 31 december. De meeste rekeningen gebruiken deze methode.

 

In het tweede geval hoeft u het geld slechts 11 maanden aan te houden om de getrouwheidspremie te verwerven. Als u op 15 januari 2012 een storting hebt gedaan dan zal de premie op 15 december 2012 zijn verworven en wordt de premie proportioneel op 11 maanden berekend. De uitkering gebeurt op 31 december 2012. Op 16 december 2012 begint dan een nieuwe periode te lopen voor twaalf maanden deze keer. NIBC maakt van deze methode gebruik.

 

Zeer complex

Het is een goede zaak dat sommige banken deze mogelijkheid aan hun klanten bieden maar we kunnen er niet omheen dat dit alles toch zeer complex is! De verschillende systemen die banken gebruiken, soms zelfs binnen dezelfde bank, maakt het voor de spaarder haast onmogelijk om te weten wanneer hij precies zijn geld mag opnemen zonder het risico te lopen zijn getrouwheidspremie te verliezen. We blijven pleiten, zoals we vorige week hebben gedaan, voor een uniforme rentevoet zonder getrouwheidspremie.

 

Banken met vervroegde uitbetaling premie

ABK Bank
ABN Amro
Axa (I-Plus spaarrekening)
Banca Monte Paschi Belgio
Banque CPH
BNP Paribas Fortis (Onlinespaarrekening Premium)
Dexia (enkel de 2 spaarrekeningen genaamd « januari 2012 »)
DHB Bank
Fintro (BlueSelect)
NIBC
OBK Bank
Optimabank
Record Bank (Beleggersrekening)
Rabobank.be
Vervroegde uitbetaling van toepassing op alle aangeboden spaarrekeningen
indien enkel naam van de bank wordt vermeld.

Deel dit artikel